Arvo Pärt Project

Detsember 2011 / mai 2014 / aprill 2015

Juba 2011 aasta detsembrist on USA-s New Yorgi lähistel asuv Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogia Seminar üles näidanud erakordset huvi Arvo Pärdi Keskuse tegevuse vastu ning avaldanud soovi olla keskusele nõu ja jõuga toeks. Nüüdseks on nende tähelepanelikkusest välja kasvanud mitmekülgne vastastikune koostöö.

Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogia Seminar (St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary) on 1938. aastal asutatud vaimulik õppeasutus Crestwoodis, New Yorgi osariigis. SVOTS on üks juhtivaid ortodoksse kristluse institutsioone Läänes, mis on samas pühendunud usutegevuse sidumisele kaunite kunstide ja tänapäeva kultuuriga. Esiletoomist väärib ka seminari kirjastus, mis on üks kaalukamaid õigeusuteemaliste tekstide ja nende tõlgete väljaandjaid kogu maailmas.

Kontakt vladimirlastega sai alguse detsembris 2011, kui Arvo ja Nora Pärti ning keskust külastasid kolm SVOTS-i esindajat: seminari kantsler, tegevdirektor ja missioloogia abiprofessor ülempreester dr Chad Hatfield, süstemaatilise teoloogia dotsent dr Peter C. Bouteneff ning liturgilise muusika lektor dr Nicholas Reeves.

Nende Eestisse tuleku peamine eesmärk oligi luua loomingulise koostöö võimalusi ning anda isiklikult teada, et SVOTS soovib heliloojale omistada audoktori tiitli vaimuliku muusika alal ning tähistada seda sündmust maestro autoriõhtuga New Yorgi Carnegie Hallis ja mõnes teises auväärses kontserdipaigas. Saanud heliloojalt kirjeldatud plaanide osas põhimõttelise nõusoleku, leidsid kõik kohtumisel osalenud kiiresti ühise keele ka märksa avaramas mõttes. Esimestest hetkedest oli selge, et jätkuv side keskuse ja SVOTS-i vahel võiks olla ääretult väärtuslik ning suure potentsiaaliga mõlemale partnerile ning nende tegevusest huvituvale laiemale üldsusele. Nagu iseenesest tekkisid järjest mõtted võimaliku edaspidise koostöö osas, millest keskuse jaoks kõige rõõmustavam on SVOTS-i valmisolek aidata tutvustada ja mõtestada Pärdi muusikat toitvaid süvahoovusi, s.o õigeusu vaimsuse aluseid ja mõjusid Pärdi muusikas.

Olles hästi kursis, kui määrava tähtsusega on tintinnabuli-muusika tekkimises ja ülesehituses varakristliku traditsiooni alustekstid, ning kuulnud, et keskus plaanib tulevikus neist olulisimad oma raamatukogus kättesaadavaks teha, kinkis SVOTS 2012. aasta algul hea tahte avaldusena keskusele seminari kirjastuses ilmuva sarja “Popular Patristics Series” väljaanded. Üle 40 inglise keelde tõlgitud ja ulatuslikult kommenteeritud varakristlaste ja pühade isade kirjutiste saabumine keskusesse oli nagu pidupäev.

Aprillis 2012 kohtusid vladimirlased ja Pärdid taas Inglismaal. Kolmepäevasel nõupidamisel määrati kindlaks, et heliloojale audoktori tiitli omistamise käigus toimub kevadel 2014 USA-s terve autorikontsertide turnee, kus Pärdi loomingut esitavad Eesti (Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester) interpreedid. Seminaril õnnestus juba projekti varases ettevalmistusprotsessis saada olulist rahalist toetust: Henry Luce’i fond annetas SVOTS-ile Arvo Pärdi projekti esimeste sammude tegemiseks 40 000 dollarit. Ameerikas avaldas projektile toetust ka suursaadik Marina Kaljurand, kellega vladimirlased kohtusid isiklikult ning kelle eestvedamisel leidsid aset sündmused Washingtonis.

27. maist kuni 2. juunini 2014 toimusidki Arvo Pärdi autorikontserdid USA mainekates saalides Washingtonis ja New Yorgis, mis said märkimisväärselt tähelepanu Ameerika Ühendriikide ajakirjanduses. Washingtonis Kennedy keskuses toimunud üritustest võttis osa president Toomas Hendrik Ilves, Carnegie Halli kontserdil New Yorgis osales kultuuriminister Urve Tiidus. 31. mail andis Püha Vladimiri seminar Arvo Pärdile audoktori tiitli vaimuliku muusika alal.

Aprillis 2015 esitles Püha Vladimiri õigeusu teoloogilise seminari kirjastus New Yorgis Peter Bouteneffi uut raamatut „Arvo Pärt: Out of Silence“.

Arvo Pärdiga seotud ettevõtmised on kajastatud Püha Vladimiri seminari kodulehel Arvo Pärdi Projekti nime all.