Mis on KELLASALU

2018. aastal avatakse Arvo Pärdi keskuse uus hoone – Kellasalu. Keskuse senise tegevuse keskmes on töö arhiiviga, ees on teekond kujuneda avatud kohtumispaigaks, kus omavahel kõlavad kokku tegevuste sisu ning looduskeskkonda sobituv arhitektuurne vorm. Praegu kasutuses olev kunagine elumaja on nii arhiivi kui ka tulevikuplaanide kontekstis ajutine lahendus. Järgmise sammuna on kavas rajada keskusele uus hoone, mille ehitamisel võetakse arvesse tegevuste iseloomu ning avaliku ruumi eripärasid.

Keskuse uus maja peab sobituma kohaliku looduskeskkonnaga ning vastama ühtlasi sisutegevuseks vajalikele tingimustele. Parimate lahenduste leidmiseks kuulutasime 2013. aasta lõpus välja kaheetapilise arhitektuurivõistluse, mille võitis Hispaania arhitektuuribüroo Nieto Sobejano Arquitectos. Praegu on käimas projekteerimine, mis kestab 2015. aasta lõpuni. Ehitustöödega on kavas alustada 2016. aastal, et jõuda 2017. aasta sügisel maja sisustamiseni. Keskuse uus maja on kavas avada aastal 2018, mil Eesti tähistab oma 100. sünnipäeva.

Arvo Pärdi Keskuse südameks on ja jääb ka edaspidi helilooja arhiiv. Samas võimaldab uus hoone olulisel määral laiendada keskuse tegevust, näiteks teha koostööd uurijatega, viia läbi haridusprogramme, korraldada näituseid, muusika- ja filmiõhtuid. Tulevikus on Kellasalu avatud kõigile, kel soovi kuulata, õppida, mõista.

kellasalu-kaart-kodulehele