Haridus

Loengud ja vestlusõhtud

Arvo Pärdi Keskuse loengutele ja vestlusõhtutele on oodatud kõik kultuurihuvilised – kõne alla tulevate teemade spekter on lai, hõlmates kunstiloomingut ja haridust, filosoofiat ja teoloogiat ning palju muud.

Selle kõrval tutvustame publikule meie keskuse arhiivis leiduvaid Arvo Pärdi käsikirju, mis peegeldavad teoste loomeprotsessi, samuti avame Arvo Pärdi teoste laiemat tähendusruumi ja kultuuritausta, lähtudes teoste aluseks olevaist tekstidest. Ühistel kuulamisõhtutel on aga võimalus juhendatult süveneda heliteoste ja kõlaotsingute nüanssidesse.

Rõõmsa kohtumiseni!

20. ja 22. detsembril on keskus erandkorras avatud kuni kella 16.00. 21. detsembril oleme avatud kuni kella 15.00. 23. detsembrist 2018 kuni 1. jaanuarini 2019 on keskus jõulupühadeks suletud.

Pood