Toetajad

Ettevõtted

Arvo Pärdi loomingulise pärandi säilitamist ja tutvustamist meie keskuses on toetanud mitmed ettevõtted. Täname südamest ettevõtteid, kes panustavad jätkuvalt keskuse ülesehitamisse professionaalse nõu ja jõuga!

  • Silberauto / keskuse toetaja
  • Estelon / keskuse kõlarid
  • Nelja Energia / toetab keskuse püsinäituse loomist
  • Advokaadibüroo COBALT / keskuse juriidiline nõustaja
  • Ernst & Young Baltic / toetaja maksu- ja finantsküsimustes
  • Patendibüroo Käosaar & Co / nõu ja abi Arvo Pärdi Keskuse kaubamärgiga seonduvates küsimustes
  • Swedbank / 2011—2014 peatoetaja keskuse Eestisse rajamisel
  • Savoy Boutique Hotell / Arvo Pärdi Keskuse partner külaliste majutamisel
  • Go Bus / Arvo Pärdi Keskuse partner külaliste ja muusikute transpordil

22. septembril suletakse keskus kell 15.00.

Pood