Külastajale

Külastamise hea tava

Hea külastaja!

Seoses viiruse suurema levikuga ning valitsuse korraldusega pääseb alates 25. oktoobrist 2021 keskusesse üksnes vaktsineerimis- või läbipõdemistõendi ettenäitamisel.

Alates 1. novembrist 2021 tuleb vaktsineerimis- või läbipõdemistõend või negatiivne testitulemus esitada ka 12-17-aastastel.

Alla 12-aastased ei pea tervisetõendit esitama.

  • Siseruumides on maski kandmine kohustuslik. Maski ning ühekordseid kindaid saab osta ka infoletist.
  • Palume hoida keskuse külastamisel turvalist distantsi (v.a perekonnad).
  • Palume desinfitseerida käsi, milleks oleme loonud võimalused sisenemisel ja ka mujal keskuses.
  • Audiogiidi puhul on soovitatav võimalusel kasutada isiklikke kõrvaklappe (AUX-juhtmega). Keskuse kõrvaklappe desinfitseerime pärast iga kasutuskorda.
  • Haigena palume keskusesse mitte tulla.

Soovime, et tunneksite end meie juures hästi ning keskuse külastamine oleks võimalikult turvaline. Lähtume siinjuures kultuuriministeeriumi ja terviseameti soovitustest.

  • Puhastame ja desinfitseerime sagedasti enamkasutatavaid pindu.
  • Infoleti ette on paigaldatud pleksiklaas.
  • Infoletist on võimalik osta näomaske.
  • Oleme loonud võimalusi käte desinfitseerimiseks mitmel pool keskuses.
  • Audiogiide ja kõrvaklappe desinfitseerime hoolikalt pärast iga kasutuskorda. Kui teil on võimalik, võtke kaasa isiklikud kõrvaklapid.

Hoiame enda ja teiste tervist!

23. detsembrist 2. jaanuarini on Arvo Pärdi Keskus suletud jõulupuhkuseks.

Pood