Külastajale

Külastamise hea tava

Hea külastaja!

Seoses suurema viiruseohuga ning valitsuse korraldusega pääseb alates 9. augustist 2021 keskusesse üksnes vaktsineerimis- või läbipõdemistõendi või negatiivse COVID-testi ettenäitamisel.
PCR-test ei tohi olla tehtud varem kui 72 tundi enne keskuse külastust, kiirtesti kehtivusaeg on 48 tundi (mis on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures ning millele on väljastatud sertifikaat).
Kuni 18-aastased ei pea tervisetõendit esitama. Kohapeal kiirtestimist ei toimu! Palume kaasa võtta ka isikut tõendava dokumendi.

  • Siseruumides on maski kandmine soovituslik. Maski ning ühekordseid kindaid saab osta ka infoletist.
  • Palume hoida keskuse külastamisel turvalist distantsi (v.a perekonnad).
  • Palume desinfitseerida käsi, milleks oleme loonud võimalused sisenemisel ja ka mujal keskuses.
  • Audiogiidi puhul on soovitatav võimalusel kasutada isiklikke kõrvaklappe (AUX-juhtmega). Keskuse kõrvaklappe desinfitseerime pärast iga kasutuskorda.
  • Haigena palume keskusesse mitte tulla.

Soovime, et tunneksite end meie juures hästi ning keskuse külastamine oleks võimalikult turvaline. Lähtume siinjuures kultuuriministeeriumi ja terviseameti soovitustest.

  • Puhastame ja desinfitseerime sagedasti enamkasutatavaid pindu.
  • Infoleti ette on paigaldatud pleksiklaas.
  • Infoletist on võimalik osta ka näomaske ning ühekordseid kindaid.
  • Oleme loonud võimalusi käte desinfitseerimiseks mitmel pool keskuses.
  • Audiogiide ja kõrvaklappe desinfitseerime hoolikalt pärast iga kasutuskorda. Kui teil on võimalik, võtke kaasa isiklikud kõrvaklapid.

Hoiame enda ja teiste tervist!

Pood