Külastajale

Külastamise hea tava

.

 • Soovime, et tunneksite end meie juures hästi ning keskuse külastamine oleks ka COVID-19 leviku ajal võimalikult turvaline. Lähtume siinjuures kultuuriministeeriumi ja terviseameti soovitustest.
 • Puhastame ja desinfitseerime sagedasti enamkasutatavaid pindu.
 • Infoleti ette on paigaldatud pleksiklaas.
 • Infoletist on võimalik osta ka näomaske ning ühekordseid kindaid.
 • Oleme loonud võimalusi käte desinfitseerimiseks mitmel pool keskuses.
 • Audiogiide ja kõrvaklappe desinfitseerime hoolikalt pärast iga kasutuskorda. Kui teil on võimalik, võtke kaasa isiklikud kõrvaklapid.
 • Grupid saavad dokumentaalfilmi „Muusikajanu“ vaadata filmitoa asemel saalis.

Head külastajad!

 • Praeguse seisuga saab majas korraga viibida kuni 50 inimest.
 • Palume varuda kannatust, kui majja pääsemisel tuleb oodata.
 • Palume hoida keskuse külastamisel turvalist distantsi (v.a perekonnad).
 • Palume desinfitseerida käsi, milleks oleme loonud võimalused sisenemisel ja ka mujal keskuses.
 • Riskirühma kuuluvatele inimestele on siseruumides maski kandmine soovituslik. Maski ning ühekordseid kindaid saab osta ka infoletist.
 • Saame vastu võtta kuni 12-liikmelisi giidituurigruppe.
 • Raamatukogus võib raamatuid kasutada vaid enne ja pärast käsi desinfitseerides.
 • Audiogiidi puhul on soovitatav võimalusel kasutada isiklikke kõrvaklappe (AUX-juhtmega). Keskuse kõrvaklappe desinfitseerime pärast iga kasutuskorda.
 • Torni liftis võib korraga viibida kuni 2 inimest, v.a perekonnad.
 • Haigena palume keskusesse mitte tulla. Meie töötajal on õigus haigustunnustega külastajat keskusesse mitte lubada.

Hoiame enda ja teiste tervist!

Pood