Külastajale

Külastamise hea tava

 • Soovime, et tunneksite end meie juures hästi ning keskuse külastamine oleks ka COVID-19 leviku ajal võimalikult turvaline. Lähtume siinjuures kultuuriministeeriumi ja terviseameti soovitustest.
 • Puhastame ja desinfitseerime sagedasti enamkasutatavaid pindu.
 • Meie külastusjuhid ja giidid kasutavad kaitsevahendeid ning infoleti ette on paigaldatud pleksiklaas.
 • Infoletist on võimalik osta ka näomaske ning ühekordseid kindaid.
 • Oleme loonud võimalusi käte desinfitseerimiseks mitmel pool keskuses.
 • Audiogiide ja kõrvaklappe desinfitseerime hoolikalt pärast iga kasutuskorda. Kui teil on võimalik, võtke kaasa isiklikud kõrvaklapid.
 • Lasteala, kabel ja filmituba on ajutiselt suletud. Dokumentaalfilm „Muusikajanu“ linastub filmitoa asemel saalis (seansi algus igal täistunnil).

Head külastajad!

 • Soovitame keskusesse tulekut ette planeerida ning võimalusel osta pilet ja broneerida külastusaeg Fienta keskkonnas. Praeguse seisuga saab majas korraga viibida kuni 25 inimest.
 • Palume varuda kannatust, kui majja pääsemisel tuleb oodata.
 • Palume järgida keskuse külastusel 2 + 2 reeglit (v.a perekonnad).
 • Palume desinfitseerida käsi, milleks oleme loonud võimalused sisenemisel ja ka mujal keskuses.
 • Siseruumides on maski kandmine kohustuslik. Maski ning ühekordseid kindaid saab osta ka infoletist.
 • Saame vastu võtta kuni 10-liikmelisi giidituurigruppe.
 • Raamatukogus võib raamatuid kasutada vaid enne ja pärast käsi desinfitseerides.
 • Audiogiidi puhul on soovitatav võimalusel kasutada isiklikke kõrvaklappe (AUX-juhtmega). Keskuse kõrvaklappe desinfitseerime pärast iga kasutuskorda.
 • Kohvikus on lauateenindus ning kehtib 2 + 2 reegel (v.a perekondade puhul).
 • Tornis ja liftis võib korraga viibida kuni 2 inimest, v.a perekonnad.
 • Haigena palume keskusesse mitte tulla. Meie töötajal on õigus haigustunnustega külastajat keskusesse mitte lubada.

Hoiame enda ja teiste tervist!

Arvo Pärdi Keskus on nelipühade 1. pühal, 31. mail suletud.

Pood