Teosed

Kanon pokajanen

1997

Koosseis

segakoorile (SATB) a cappella

Kestus

90–110 min

Lühitutvustus

1997. aastal patukahetsuskaanoni tekstile loodud „Kanon pokajanen” on Arvo Pärdi kõige ulatuslikum a cappella kooriteos. Sellest kirikuslaavikeelsest allikast ammutas helilooja inspiratsiooni juba varasematel aastatel, 1989. aastal sündis a cappella kooriteos „Nõnje k vam”, viis aastat hiljem „Memento“ (vastavalt „Kanon pokajaneni“ 9. ja 7. laul).

Idakirikus kasutusel olev kaanon* koosneb üheksast laulust, mis sisaldavad endas mitu lühikest salmi. Traditsiooniliselt jäetakse kõikides kaanonites välja 2. laul, seda tava on järginud ka helilooja. Iga kaanoni laul jaguneb omakorda viieks osaks. Irmose ehk avastroofi tekst põhineb Vanast Testamendist pärit kujunditel, tegu on Jumalat ülistava kiituslauluga. Sellele järgnevad neli troparit kajastavad aga …

1997. aastal patukahetsuskaanoni tekstile loodud „Kanon pokajanen” on Arvo Pärdi kõige ulatuslikum a cappella kooriteos. Sellest kirikuslaavikeelsest allikast ammutas helilooja inspiratsiooni juba varasematel aastatel, 1989. aastal sündis a cappella kooriteos „Nõnje k vam”, viis aastat hiljem „Memento“ (vastavalt „Kanon pokajaneni“ 9. ja 7. laul).

Idakirikus kasutusel olev kaanon* koosneb üheksast laulust, mis sisaldavad endas mitu lühikest salmi. Traditsiooniliselt jäetakse kõikides kaanonites välja 2. laul, seda tava on järginud ka helilooja. Iga kaanoni laul jaguneb omakorda viieks osaks. Irmose ehk avastroofi tekst põhineb Vanast Testamendist pärit kujunditel, tegu on Jumalat ülistava kiituslauluga. Sellele järgnevad neli troparit kajastavad aga inimhinge jõuetust ja nõrkust ning sügavat kahetsust oma eksimuste pärast. Viimane tropareist, Theotokion, on pöördumine Jumalasünnitaja Neitsi poole, ka muusikaline helikeel on siin helgem ja lootusrikkam. Nii nagu kaanonis vastanduvad irmosed troparitega, eksisteerib ka Pärdi teoses irmoste ja troparite vahel selge muusikaline kontrast. 

Kreeka õigeusupärimuses seda konkreetset teksti ei tunta, tegu on slaavi aladel kujunenud traditsiooniga, mille mõjusfääri jäävad ka Eesti õigeusklikud. Autorsuse küsimus on lahtine, kuid ilmselgelt on selle teksti sünd tugevasti mõjutatud Kreeta püha Andrease suurest patukahetsuskaanonist, mida kirikus loetakse suure paastu esimesel nädalal.

„Kanon pokajaneni” kirjutamisele kulus enam kui kaks aastat, sarnaselt teiste vokaalteostega lähtus helilooja ka siin otseselt keelest.

Arvo Pärt: „Ma tahtsin anda sõnale võimaluse valida oma kõla ja kujundada oma meloodialiini. Ja nii sündis – ka mulle enesele mõnevõrra üllatusena – muusika, mis oli täiesti läbi imbunud vaid kiriklikes tekstides kasutatava kirikuslaavi keele ainulaadsest karakterist. Just „Kanon“ näitas mulle selgelt, kui väga määrab keele valik ära teose karakteri, koguni sedavõrd, et kogu heliteose ülesehitus allub tekstile ja tema seaduspärasustele, kui lasta keelel „muusikat luua“.

Teose esiettekanne toimus 17. märtsil 1998 Saksamaal, Kölni katedraali 750. aastapäeva tähistaval kontserdil. Esitajaks Eesti Filharmoonia Kammerkoor Tõnu Kaljuste juhatusel, neile on helilooja teose ka pühendanud. Viis, kuidas „Kanon pokajanen“ on komponeeritud, annab dirigendile võimaluse valida, milliseid osi soovib ta kuulajateni tuua. Kuid vaatamata lühendatud vormile ei muutu teose sisemine olemus. Endiselt seob „Kanonis” peituv igavikuline palve nii esitajaid kui kuulajaid, tekitades meis kõigis vajaduse lunastuse ja hingepuhtuse järele.

_____________________

* kaanon – laulude kogu õigeusu kirikus, mis on erilise korra järgi kokku seatud Jeesuse Kristuse, Jumalaema või pühakute auks. „Kanon pokajaneni” aluseks on patukahetsuskaanon Meie Issandale Jeesusele Kristusele.

Esiettekanne

17.03.1998
Kölni katedraal (Kölner Dom)

Autorikontsert: Arvo Pärt. Kanon pokajanen

Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Osad

 • 1. laul
 • 3. laul
 • sedalen
 • 4. laul
 • 5. laul
 • 6. laul
 • kondak
 • ikos
 • 7. laul („Memento“)
 • 8. laul
 • 9. laul („Nun eile ich zu euch“, „Nõnje k vam“)
 • lõpupalve

Valmimisaasta

1997

Pühendus

Tõnu Kaljustele ja Eesti Filharmoonia Kammerkoorile. Lõpupalve on pühendatud isa Vladimir Zalipski (1926-1997) mälestusele.

Tellimus

KölnMusiki tellimus Kölni katedraali 750. aastapäevaks

Koosseis

segakoorile (SATB) a cappella

Kestus

90–110 min

Kirjastaja

Universal Edition

Teose keel

kirikuslaavi

Esitatav tekst

Patukahetsuskaanon meie Issandale Jeesusele Kristusele

Песнь 1

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бе́здне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне приступих аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему; не смею же взирати на небо, токмо молюся, глаголя: даждь ми, Господи, ум, да плачуся дел моих горько.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

О, горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне; даждь ми, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Безумне, окаянне человече, в лености время губиши; помысли житие твое, и обратися ко Господу Богу, и плачися о делех твоих горько.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Мати Божия Пречистая, воззри на мя грешнаго, и от сети диаволи избави мя, и на п…
Patukahetsuskaanon meie Issandale Jeesusele Kristusele

Песнь 1

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бе́здне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне приступих аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему; не смею же взирати на небо, токмо молюся, глаголя: даждь ми, Господи, ум, да плачуся дел моих горько.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

О, горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне; даждь ми, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Безумне, окаянне человече, в лености время губиши; помысли житие твое, и обратися ко Господу Богу, и плачися о делех твоих горько.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Мати Божия Пречистая, воззри на мя грешнаго, и от сети диаволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Внегда поставлени будут престоли на судищи страшнем, тогда всех человек дела обличатся; горе тамо будет грешным, в муку отсылаемым; и то ведущи, душе моя, покайся от злых дел твоих.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Праведницы возрадуются, а грешнии восплачутся, тогда никтоже возможет помощи нам, но дела наша осудят нас, темже прежде конца покайся от злых дел твоих.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Увы мне великогрешному, иже делы и мысльми осквернився, ни капли слез имею от жестосердия; ныне возникни от земли, душе моя, и покайся от злых дел твоих.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Се, взывает, Госпоже, Сын Твой, и поучает нас на доброе, аз же грешный добра всегда бегаю; но Ты, Милостивая, помилуй мя, да покаюся от злых моих дел.

Седален
Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых: како отвещаю Безсмертному Царю, или коим дерзновением воззрю на Судию, блудный аз? Благоутробный Отче, Сыне Единородный и Душе Святый, помилуй мя.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Богородичен
Связан многими ныне пленицами грехов и содержим лютыми страстьми и бедами, к Тебе прибегаю, моему спасению, и вопию: помози ми, Дево, Мати Божия.

Песнь 4

Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет, взывающи от смысла чиста, о Господе празднующи.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Широк путь зде и угодный сласти творити, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатися будет: блюдися от сих, человече, Царствия ради Божия.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Почто убогаго обидиши, мзду наемничу удержуеши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши? Остави убо сия, душе моя, и покайся Царствия ради Божия.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

О, безумный человече, доколе углебаеши, яко пчела, собирающи богатство твое? Вскоре бо погибнет, яко прах и пепел: но более взыщи Царствия Божия.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Госпоже Богородице, помилуй мя грешнаго, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготоваго, и доведи мя, Дево, Царствия Божия.

Песнь 5

Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Воспомяни, окаянный человече, како лжам, клеветам, разбою, немощем, лютым зверем, грехов ради порабощен еси; душе моя грешная, того ли восхотела еси?

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину: очима взираяй, ушима слышай, языком злая глаголяй, всего себе геенне предаяй; душе моя грешная, сего ли восхотела еси?

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Блудника и разбойника кающася приял еси, Спасе, аз же един леностию греховною отягчихся и злым делом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси?

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Дивная и скорая помощнице всем человеком, Мати Божия, помози мне недостойному, душе бо моя грешная того восхоте.

Песнь 6

Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Житие на земли блудно пожих и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, Милостивый Владыко: свободи мя от работы сея вражия, и даждь ми разум творити волю Твою.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Кто творит таковая, якоже аз? Якоже бо свиния лежит в калу, тако и аз греху служу. Но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего и даждь ми сердце творити заповеди Твоя.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Воспряни, окаянный человече, к Богу, воспомянув своя согрешения, припадая ко Творцу, слезя и стеня; Той же, яко милосерд, даст ти ум знати волю Свою.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Богородице Дево, от видимаго и невидимаго зла сохрани мя, Пречистая, и приими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст ми ум творити волю Его.

Кондак

Душе моя, почто грехами богатееши, почто волю диаволю твориши, в чесом надежду полагаеши? Престани от сих и обратися к Богу с плачем, зовущи: милосерде Господи, помилуй мя грешнаго.

Икос

Помысли, душе моя, горький час смерти и страшный суд Творца твоего и Бога: Ангели бо грознии поймут тя, душе, и в вечный огнь введут: убо прежде смерти покайся, вопиющи: Господи, помилуй мя грешнаго.

Песнь 7

Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже отец наших.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бо сия не веси кому оставиши, но возопий: помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоромимоходящую красоту, видиши бо, яко сильнии и младии умирают; но возопий: помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную и гнев Божий злым, и возопий: помилуй мя, Христе Боже, недостойнаго.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Припади, душе моя, к Божией Матери и помолися Той, есть бо скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога, и помилует мя недостойнаго.

Песнь 8

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси и праведнаго жертву водою попалил еси: вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Како не имам плакатися, егда помышляю смерть, видех бо во гробе лежаща брата моего, безславна и безобразна? Что убо чаю, и на что надеюся? Токмо даждь ми, Господи, прежде конца покаяние. (Два́жды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Верую, яко приидеши судити живых и мертвых, и вси во своем чину станут, старии и младии, владыки и князи, девы и священницы; где обрящуся аз? Сего ради вопию: даждь ми, Господи, прежде конца покаяние.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою и сохрани мя от наглыя смерти, и даруй ми прежде конца покаяние.

Песнь 9

Ирмос: Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати; Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово Воплощенно, Егоже величающе, с небесными вои Тя ублажаем.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне к вам прибегаю, Ангели, Архангели и вся небесныя силы, у Престола Божия стоящии, молитеся ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечныя.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне плачуся к вам, святии патриарси, царие и пророцы, апостоли и святителие и вси избраннии Христовы: помозите ми на суде, да спасет душу мою от силы вражия.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Ныне к вам воздежу руце, святии мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и вси святии, молящиися ко Господу за весь мир, да помилует мя в час смерти моея.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Мати Божия, помози ми, на Тя сильне надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойнаго одесную Себе, егда сядет судяй живых и мертвых, аминь.

Молитва

Владыко Христе Боже, Иже страстьми Своими страсти моя исцеливый и язвами Своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезы умиления; сраствори моему телу от обоняния Животворящаго Тела Твоего, и наслади душу мою Твоею Честною Кровию от горести, еюже мя сопротивник напои; возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели: яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительныя, возводящия чада ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстех, не могу воззрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, яже к Тебе любве.
Но, Владыко Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави мене; изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избраннаго Твоего стада, воспитай мя с ними от злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих. Аминь.


1. laul

Irmos: Kui Iisraeli lapsed merepõhja mööda kuivalt jalgsi läbi läksid ja nägid
tagaajaja vaarao ära uppuvat, siis hüüdsid nemad: laulgem Jumalale võidulaulu!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Nüüd astun ma, patune ja koormatu, Sinu, mu Valitseja ja Jumala ette. Ei julge
ma tõsta oma silmigi taeva poole, vaid palun ainult ja ütlen: Anna mulle, Issand,
mõistust, et ma oma tegude pärast kibedasti nutaksin!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Oh häda mulle, patusele! Kõigist inimestest olen ma viletsam, meeleparandust
pole minu sees. Anna, Issand, mulle silmapisaraid, et ma oma tegude pärast kibedasti
nutaksin!

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.

Oh sa meeletu ja õnnetu inimene, kes sa laiskuses aega surnuks lööd. Mõtle oma
elu üle, pööra ennast Issanda Jumala poole ja nuta kibedasti oma tegude pärast.

Nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Kõigepuhtam Jumalaema, vaata minu, patuse, peale, päästa mind kuradi paeltest
ja juhata mind meeleparanduse teele, et ma oma tegude pärast kibedasti nutaksin.

3. laul

Irmos: Ei ole ühtegi nii püha kui Sina, Issand, minu Jumal! Sina, armuline, tõstsid
usklike sarve kõrgele ja kinnitasid meid Su usu kalju peale.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Kui kardetava kohtu järjed üles seatakse, siis saavad avalikuks kõigi inimeste
teod. Häda saab seal olema patustel, keda piina sisse saadetakse; seda teades kahetse,
mu hing, oma kurje tegusid.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Õiged saavad rõõmustama, patused aga nutma ja keegi ei saa meid enam aidata,
sest meie enda teod mõistavad meid hukka. Seepärast kahetse enne lõppu oma kurje
tegusid.

Au olgu Isale …

Oh häda mulle, suurele patusele, kes ma ennast tegude ja mõtetega roojaseks olen
teinud! Mul pole piiskagi silmavett oma südame kanguse pärast. Tõuse siis nüüd
maast üles, mu hing, ja kahetse oma kurje tegusid.

Nüüd ja ikka …

Vaata, Emand, su Poeg kutsub meid ja õpetab head tegema, kuid mina, patune,
põgenen alati hea eest. Aga sina, armuline Neitsi, halasta mu peale, et ma kahetseksin
oma kurje tegusid.

Katismalaul (sedalen)
Ma mõtlen selle kardetava päeva peale ja nutan oma pahategusid. Mis kostan ma,
eksinu, surematu Kuninga ees, või mis julgusega vaatan ma Kohtumõistjale otsa? Oh
helde Isa, ainusündinud Poeg ja Püha Vaim, heida armu minu peale.

Au olgu Isale ... nüüd ja ikka ...

Patu kütketega olen ma seotud, kurjad himud ja hädad hoiavad mind kinni,
seepärast tõttan ma sinu juurde, mu avitaja, ja hüüan: Aita mind, Jumalaema Neitsi!

4. laul

Irmos: Issandas püha pidades laulab püha Kogudus Jumalale nõnda kui kohus on ja
hüüab puhtast meelest: Kristus on mu vägi, mu Jumal ja Issand!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Siin on küll tee lai ja hea ihade järgi elada, aga viimsel päeval, kui hing ihust
lahkub, on kibe käes. Astu siis, inimene, sellelt teelt kõrvale, et pärida Jumalariiki.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Mispärast teed sa vaesele ülekohut, pead kinni töömehe palka, ei armasta oma
venda, vaid ajad taga hoorust ja uhkust? Jäta see, mu hing, ja kahetse, et pärida
Jumalariiki.

Au olgu Isale ...
Oh mõistmatu inimene, kui kaua määrid sa ennast varandust korjates otsekui
mesilane õietolmuga? Pea saab kõik hukka nagu tuhk ja põrm; aga otsi esiti
Jumalariiki.

Nüüd ja ikka ...

Heida armu minu peale, Emand Jumalasünnitaja, kinnita mind heategudes ja varja
mind, et jõhker surm mind ära ei viiks enne, kui ma valmis olen, ning juhata mind,
Neitsi, Jumalariiki.

5. laul

Irmos: Ma palun Sind südamest, Armuline, valgusta oma jumaliku valgusega nende
hinged, kes armastusega Sind hommikul vara igatsevad, et nad saaksid tundma Sind,
Jumala Sõna, kui tõelist Jumalat, kes päästab meid patu pimedusest.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Tuleta meelde, õnnetu inimene, kuidas sa pattude tõttu vale, laimamise, riisumise
ja nõtruste nagu kurjade metsaliste orjaks oled saanud. Sedaks sa soovisid, mu patune
hing?

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Mu ihuliikmed värisevad, sest igaühega olen ma pattu teinud: Silmaga vaadates,
kõrvaga kuulates, keelega kurja kõneldes, ennast täiesti põrgule ära andes. Sedaks sa
soovisid, mu patune hing?

Au olgu Isale …

Ka abielurikkuja ja röövli võtsid Sa vastu, oh Õnnistegija, kui nad oma patte
kahetsesid. Mina üksi olen ennast patsue laiskusega koormanud ja kurjade tegude
orjaks saanud. Sedaks sa soovisid, mu patune hing?

Nüüd ja ikka …

Oh Jumalaema, sa kõigi inimeste imeline ja nobe Avitaja, aita mind, vääritut, sest
seda soovib mu patune hing.

6. laul

Irmos: Hädadest lainetava elumere peale vaadates tõttan ma Su vaiksesse sadamasse
ja hüüan Su poole: päästa mu elu hukatusest, Rohkeltarmuline!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Eksinult olen ma siin maa peal oma elu elanud ja oma hinge pimedusele ära
andnud. Aga nüüd palun ma Sind, armuline Valitseja: vabasta mind vaenlase orjusest
ja anna mulle mõistust Sinu tahtmist täita.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Kes teeb veel sääraseid tegusid kui mina? Otsekui siga porilombis püherdab,
nõnda teenin mina pattu! Aga Sina, Issand, tõmba mind sellest jälkusest välja ja anna
mulle südant, et ma Su käsusõnu täidaksin.

Au olgu Isale …

Tõuse, vilets inimene, üles Jumala poole ja, pidades meeles oma üleastumisi,
lange pisarate ning ohetega Looja ette. Küll Tema, südamelt armuline, annab sulle
mõistust, et sa Tema tahtmist tunneksid.

Nüüd ja ikka …

Jumalasünnitaja Neitsi, kaitse mind kõige nähtava ja nähtamatu kurja eest, võta
vastu mu palved ja vii need oma Poja ette, et Ta annaks mulle mõistust Tema tahtmist
täita.

Kondak

Mu hing, miks rohkendad sa oma pattude hulka, miks teed kuradi tahtmist, mille
peale sa loodad? Jäta see, pööra ennast Jumala poole ja hüüa nutuga: Armuline
Issand, heida armu minu, patuse, peale!

Ikos

Mõtle, mu hing, kibeda surmatunni ning oma Looja ja Jumala kardetava kohtu
peale, sest ähvardavad inglid võtavad su kinni ja heidavad igavesse tulle. Paranda siis
enne surma meelt ja hüüa: Issand, heida armu minu, patuse, peale!

7. laul

Irmos: Ingel tegi ahju vagadele noormeestele kastesadajaks, aga Jumala käsusõna,
mis kaldealased ära põletas, sundis piinajat hüüdma: Kiidetud oled Sina, meie
vanemate Jumal!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Ära looda, mu hing, kõduneva varanduse ega ebaõiglaselt kogutu peale, sest see
jääb ei tea kellele. Hüüa ainult: Kristus Jumal, heida armu minu, vääritu, peale.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!

Ära looda, mu hing, ihutervise ega kaduva ilu peale; eks sa näe, kuidas tugevad ja
nooredki ära surevad. Hüüa ainult: Kristus Jumal, heida armu minu, vääritu, peale!

Au olgu Isale …

Pea meeles, mu hing, igavest elu ja taevariiki, mis on pühadele valmistatud ning
pilkast pimedust ja Jumala viha õelate vastu ja hüüa: Kristus Jumal, heida armu minu,
vääritu, peale!

Nüüd ja ikka …

Lange, mu hing, Jumalaema ette ja palu teda, sest ta on nende nobe avitaja, kes
parandavad meelt. Ta palub oma Poega, Kristust Jumalat ja heidab armu minu,
vääritu, peale.

8. laul

Irmos: Tuleleegist lasksid Sa, Kristus, vagadele kastet sadada ja õiglase ohvri
põletasid Sa veega ära. Kõike teed Sa nõnda, kui Sa tahad; Sind ülistame meie
igavesti!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!

Miks ei peaks ma nutma, kui ma surma peale mõtlen ja näen oma venda kirstus
lamamas, auta ja näotu olevat? Mida ma õige ootan ja mille peale ma loodan? Anna,
Issand, mulle ainult seda, et ma enne surma meelt parandaksin. (kaks korda)

Au olgu Isale …

Ma usun, et Sa tuled elavate ja surnute üle kohut mõistma ja kõik saavad
omasuguste seas seisma: Vanad ja noored, valitsejad ja vürstid, neitsid ja preestrid;
kus on siis minu koht? Seepärast hüüan ma: Anna, Issand, et ma enne surma meelt
parandaksin!

Nüüd ja ikka …

Kõigepuhtam Jumalasünnitaja, võta vastu mu vääritu palve ja hoia mind varase
surma eest ning anna, et ma enne surma meelt parandaksin.

9. laul

Irmos: Inimesed ei või Jumalat näha, Tema peale ei julge inglite väehulgadki vaadata.
Aga sinust, Kõigepuhtam, ilmus Ta inimestele inimeseks saanud Sõnana. Teda
ülistades kiidame meie sind õndsaks ühes taevavägedega.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!

Oh inglid, peainglid ja kõik taevaväed, kes te Jumala aujärje ees seisate, teie
juurde tõttan ma nüüd: Paluge oma Loojat, et Ta päästaks mu hinge igavesest piinast!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale!

Oh pühad peavanemad, kuningad ja prohvetid, apostlid, piiskopid ja kõik Kristuse
väljavalitud, teie poole kisendan ma nutuga: Aidake mind kohtupäeval, et Ta päästaks
mu hinge vaenlase käest!

Au olgu Isale …

Oh pühad märtrid, erakud, neitsipõlve pidajad, õiglased ja kõik pühad, kes te
Issanda ees kogu maailma eest palvet teete, teie poole sirutan ma oma käed: Paluge,
et Ta heidaks mulle armu surmatunnil!

Nüüd ja ikka …

Oh Jumalaema, aita mind, kes ma kangesti sinu peale loodan, palu oma Poega, et
Ta paneks mind, vääritut, oma paremale käele, kui Ta istub maha elavate ja surnute
üle kohut mõistma.

Lõpupalve

Oh Valitseja, Kristus Jumal, kes Sa oma kannatustega minu kannatused oled
parandanud ja oma haavadega minu haavad terveks teinud,
anna mulle, kes ma Sinu ees palju pattu olen teinud, härdusepisaraid.
Täida mu ihu Sinu elavakstegeva ihu kalli lõhnaga ja lase mu hingel nautida Sinu kallist verd, et kaoks kibedus, millega vastaline on mind jootnud.
Tõsta mu norgus meel Sinu poole ja too ta välja hukatuse sügavikust;
sest pole mul meeleparandust, pole mul härdust, pole mul lohutavaid pisaraid,
mis tooksid lapsi nende päranduse juurde.
Mu meel on eluhimudes pimedaks läinud, ma ei suuda oma valus Sinu poole vaadata,
ei suuda soojendada end armastusepisaratega Sinu vastu.
Aga Sina, Valitseja Issand Jeesus Kristus,
headuste allikas, anna mulle täielikku patukahetsust ja Sinu otsimise usinust südamesse,
anna mulle oma armu ja uuenda minu sees oma näo kuju.
Ehkki ma Sinu maha olen jätnud, ära jäta Sina mind ometi;
tule mind otsima, vii mind oma karjamaale ja arva mind oma valitud karja lammaste hulka. Toida mind ühes nendega oma jumaliku salasuse värske rohuga oma kõigepuhtama Ema ja kõigi Su pühade palvete pärast. Aamen.
Pood