fbpx

Arvo Pärdi Keskuse privaatsusteavitus

Arvo Pärdi Keskuse privaatsusteavitus

1 Üldine

1.1 Käesolev Arvo Pärdi Keskuse privaatsusteavitus („Teavitus“) kohaldub teile järgmisi toiminguid tehes:

  • Arvo Pärdi Keskuse („Keskus“) külastamisel, sh väisates sündmusi;
  • võrguseadmete vahendusel Keskusega kontakteerudes, sh kui taotlete uurijana ligipääsu Keskuse arhiivi materjalidele, tellite ekskursiooni, broneerite lugemistoa, teavitate Keskust ette grupikülastusest või erivajadustest;
  • teie andmeid sisaldavate materjalide lisandumisel Keskuse arhiivi;
  • Keskuse veebilehe https://www.arvopart.ee/ („Veebileht“) sirvimisel;
  • Keskuse veebikaupluse https://shop.arvopart.ee/ („e-pood“) sirvimisel ja ostude sooritamisel;
  • toetuste tegemisel;
  • uudiskirja tellimisel;
  • pileti ostmisel.

1.2 Tutvu ülaltoodud toimingute käigus Sihtasutuse Arvo Pärdi Keskus poolt kogutavate isikuandmete, andmetöötluse õiguslike aluste ja eesmärkidega Teavituse 4. peatükis.

2 Isikuandmete vastutav töötleja

2. 1 Teavituses kirjeldatud isikuandmete töötlemise puhul on teie isikuandmete vastutav töötleja:

Sihtasutus Arvo Pärdi Keskus
Registrikood: 90003870
Aadress: Kellasalu tee 3, 76702 Laulasmaa, Lääne-Harju vald
E-post: info@arvopart.ee

2.2 Sihtasutus Arvo Pärdi Keskus („Vastutav Töötleja“ või „meie“, „me“) määratleb teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

3 Isikuandmete kategooriad ja allikad

3.1 Isikuandmed on teave, mille abil on meil võimalik teie kui füüsilise isiku otsene või kaudne kordumatu tuvastamine („Isikuandmed“). Töödeldavate Isikuandmete allikas sõltub sellest, kuidas te meiega lävite.

3.1.1 Põhiandmed: nimi, telefoni number, e-posti aadress („Põhiandmed“).

Allikas: Isikuandmed, mille te avaldate Vastutavale Töötlejale kontakteerumisel või mille edastab meile piletimüügi keskkond kui soetate Keskuse pileteid selle vahendusel.

3.1.2 Kontakteerudes meiega e-posti, sotsiaalmeedia või Veebilehe vormide vahendusel, töötleme teie järgnevaid Isikuandmeid: Põhiandmed või avalikud sotsiaalmeediakonto andmed, sõnumi sisu („Suhtlusandmed“).

Allikas: Isikuandmed, mille te kontakteerumisega avaldate Vastutavale Töötlejale.

3.1.3 Võimaldamaks juurdepääsu Keskuse arhiivile uurijana, töötleme teie järgnevaid Isikuandmeid: Põhiandmed, õppeasutus / amet, vajadusel tõenduskiri (väljastatud õppe- või teadusasutuse poolt), uurija saatuse kestusega seonduv teave („Uurija Andmed“).

Allikas: Isikuandmed, mille te avaldate Vastutavale Töötlejale taotledes juurdepääsu Keskuse arhiivile.

3.1.4 Täiendades Keskuse arhiivi säilikuid materjalidega, mis sisaldavad teie andmeid, sh võivad sisaldada järgmisi Isikuandmeid: Põhiandmed, postiaadress, materjalide (näiteks kirjade) sisus avaldatud andmed, suhtluse kuupäev („Arhiivi Materjalid“).

Allikas: Isikuandmed, mille te avaldate Vastutavale Töötlejale ise kontakteerudes Vastutava Töötlejaga ja edastades materjale Keskuse arhiivis avaldamiseks või mille edastab arhiivimoodustaja ehk Arvo Pärt (ja tulevikus pärijad) Keskusele kui isikliku arhiivi korrastajale.

3.1.5 Panustades Keskuse tegevusse annetusega, töötleme teie järgnevaid andmeid: Põhiandmed, sünnikuupäev, aadress, isikukood, annetuse liik, summa, riik, toetatav projekt, arvelduskonto number („Toetaja Andmed“).

Allikas: Isikuandmed, mille te avaldate Vastutavale Töötlejale täites Veebilehel toetuse vormi.

3.1.6 Turundusteavituste edastamiseks töötleme teie järgnevaid Isikuandmeid: nimi, e-posti aadress („Turundusandmed“).

Allikas: Isikuandmed, mille te avaldate Vastutavale Töötlejale täites vastava vormi Veebilehel, e-poes või Keskuse infoletis.

3.1.7 E-poes sooritatud ostude puhul töötleme teie järgnevaid Isikuandmeid: Põhiandmed, teie lisatud märkmed e-poele, tarneandmed (valitud pakiautomaat, aadress), valitud maksemeetod („Ostuandmed“).

Allikas: Isikuandmed, mille avaldate Vastutavale Töötlejale e-poes ostu sooritamisel,

3.1.8 Raamatupidamiskohustuse täitmiseks töötleme teie järgnevaid Isikuandmeid: tehingu alusdokument, makseandmed, arvelduskonto number ja tarneandmed („Raamatupidamisandmed“).

Allikas: Isikuandmed, mille avaldate Vastutavale Töötlejale Keskuse pileti soetamisel e-posti või piletimüügi platvormi vahendusel, e-poes oste sooritades või Keskusele annetades.

3.1.9 Keskust külastades töötleme teie järgnevaid Isikuandmeid: jäädvustus teist meie videovalve kaamera salvestistes („Turvaandmed“).

Allikas: Isikuandmed, mida Vastutav Töötleja kogub videovalve kaamerate ja muude tehniliste lahenduste vahendusel.

3.1.10 Veebilehe ja e-poe sirvimisel töötleme teie järgnevaid andmeid: seadme IP-aadress, logifail veebilehe külastuse kellaaja ja kuupäevaga, veebilehitseja versioon, seadme operatsioonisüsteem, URL millelt suundusid Veebilehele või e-poodi („Tehnilised Andmed“).

Allikas: Veebilehe või e-poe sirvimisel kogub Vastutava Töötleja veebiserver automaatselt teie seadmest Tehnilisi Andmeid.

3.1.11 Vastutav Töötleja kasutab Veebilehel ja e-poes veebiküpsiseid, et optimeerida teie kasutajakogemust. Veebiküpsised võivad koguda Isikuandmeid („Veebiküpsiste Andmed“). Täpsema teabe saamiseks tutvuge Teatise 8. peatükiga.

4 Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

4.1 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sõltub sellest, mis eesmärgil ja millise toiminguga seoses me teie Isikuandmeid kasutame. Alltoodud tabelis kirjeldame, milliselt eesmärkidel ja õiguslike eesmärkidel teie konkreetsete Isikuandmete kategooriaid töötleme:

Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslik alus Isikuandmete kategooriad, mida Vastutav Töötleja sel eesmärgil töötleb
Keskuse külastajate, ruumide ja vara (sh arhiivi säilikute) turvalisuse tagamine Vastutava Töötleja õigustatud huvi ennetada ja tuvastada vara kaitsega seonduvaid rikkumisi ja ohtu Keskuse külastajate huvidele Turvaandmed
Keskuse piletite broneerimine e-posti teel või müügikeskkonna vahendusel Lepingueelsete meetmete võtmine, sõlmimine ja täitmine

 

Põhiandmed, Suhtlusandmed

     

Kontakteerumine seoses muudatustega programmis
Keskusesse grupikülastuse registreerimine (sh haridusprogrammi registreerimine)
Keskuse lugemistoa broneerimine
Keskuse kohvikust toidu ette tellimine
Keskust erivajadusega külastajast ette teavitamine Lepingueelsete meetmete võtmine, sõlmimine ja täitmine ning eriliiki isikuandmete töötlemine, mille andmesubjekt on ise avalikustanud Põhiandmed, Suhtlusandmed (sh eriliiki isikuandmed erivajadusega külastaja kohta)
Ligipääsu võimaldamine Keskuse arhiivile ja selle digitaalsele Arvo Pärdi Info Süsteemi kasutajakeskkonnale Uurija ja Vastutava Töötleja vahel sõlmitud „Arhiivi dokumentide juurdepääs ja kasutamise kord“ täitmine

 

Põhiandmed, Suhtlusandmed, Uurija Andmed, Arhiivi Materjalid

 

Uurija taotluse hindamine ja täitmine (sh Keskuse arhiivist säilikute väljastamiseks, teoste publitseerimiseks)
Uurija teadustöö talletamine Keskuse arhiivis
Uurija staatuse haldamine (sh uurija staatuse andmine, äravõtmine, lisapiirangute või -tingimuste kehtestamine) ja uurijate registri haldamine Põhiandmed, Uurija Andmed
Keskuse arhiivis Arhiivi Materjalide talletamine, korrastamine, avaldamine Arvo Pärdi Info Süsteemis vastavalt dokumendis „Arhiivi dokumentide juurdepääs ja kasutamise kord“ ettenähtud korrale Vastutava Töötleja ja arhiivimoodustaja õigustatud huvi arhiveerida, korrastada ja avaldada Arvo Pärdi Info Süsteemis Arhiivi Materjale ning võimaldada nende pinnalt teadus- või ajaloouuringute läbiviimist Arhiivi Materjalid, Suhtlusandmed
Päringutele ja tagasisidele vastamine, suhtlus külastajatega Vastutava Töötleja õigustatud huvi tagada toimiv kliendisuhtlus Põhiandmed, Suhtlusandmed
E-poes esitatud tellimuste täitmine Lepingueelsete meetmete võtmine, sõlmimine ja täitmine Põhiandmed, Ostuandmed,
E-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine Põhiandmed, Ostuandmed, Suhtlusandmed
Vastutava Töötleja raamatupidamisarvestuse pidamine Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine Ostuandmed, Raamatupidamisandmed, Toetaja Andmed
Toetaja nime avaldamine Veebilehel, väljaannetes või muul viisil. Nõusolek Põhiandmed (üksnes nimi)
Uudiskirja saatmine Turundusandmed
Toetajate nimekirja haldamine Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine Toetaja Andmed, Raamatupidamisandmed
Toetajatega suhtlemine (sh Arvo Pärdi Sõprade Seltsi liikmetele kutsete saatmine kontsertidele ja teabe edastamine ürituste kohta) Vastutava Töötleja õigustatud huvi tagada teabevahetus Keskuse toetajatega seoses Keskuse arenguga Põhiandmed, Toetaja Andmed, Suhtlusandmed
Veebilehe ja e-poe tõrgete diagnoosimine ja parandamine Vastutava Töötleja õigustatud huvi tagada Isikuandmete turvalisus ja ennetada ebaseaduslikke toiminguid Tehnilised Andmed, Veebiküpsiste Andmed
Veebilehe ja e-poe kasutamisega seotud statistiliste andmete analüüsimine Nõusolek Tehnilised Andmed, Veebiküpsiste Andmed
Dokumentide ja materjalide varundamine Vastutava Töötleja õigustatud huvi talletada dokumente ja materjale varundussüsteemides Kõik Teavituse punktis 3.1 nimetatud andmekategooriad
Isikuandmete avaldamine makseteenuse osutajale Lepingueelsete meetmete võtmine, sõlmimine ja täitmine Ostuandmed, Raamatupidamisandmed
Isikuandmete avaldamine avaliku sektori asutustele ja õiguskaitseorganitele Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine Vastavalt vajadusele kõik Teavituse punktis 3.1 nimetatud andmekategooriad
Isikuandmete avaldamine kutselistele nõustajatele Vastutava Töötleja õigustatud huvi, mis seisneb korrektse majandustegevuse tagamises ning õigusnõuete koostamises, esitamises või kaitsmises Vastavalt vajadusele kõik Teavituse punktis 3.1 nimetatud andmekategooriad
Antud nõusolekute haldamine Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine Põhiandmed, Veebiküpsiste Andmed, Tehnilised Andmed, Turundusandmed

 

4.2 Juhime tähelepanu, et me võime teie Isikuandmeid töödelda ülaltoodust muudel eesmärkidel. Sellisel juhul teavitame teid uuest töötlemiseesmärgist ja esitame muu asjakohase teabe enne Isikuandmete töötlemist muul eesmärgil.

4.3 Kui te ei avalda meile vormides nõutud Isikuandmeid, ei ole meil võimalik osutada teile soovitud teenust või sõlmida teiega vastavat lepingut, näiteks e-poe ostutellimuste täitmiseks või Keskuse arhiivile ligipääsu võimaldamiseks.

5 Isikuandmete säilitamine

5.1 Säilitame teie Isikuandmeid kuni on mõistlikult vajalik Teavituse punktis 2 esitatud eesmärkide saavutamiseks, kui pole teisiti sätestatud kohalduvates õigusaktides või alljärgnevalt:

5.1.1 Suhtlusandmeid säilitame kuni 10 aastat alates vastava suhtluslõime lõppemisele järgneva aasta algusest;

5.1.2 Raamatupidamisandmeid säilitame kuni 7 aastat alates majandusaasta lõpust, mil tehing meie raamatupidamissüsteemis kirjendati;

5.1.3 Turundusandmeid säilitame kuni teie nõusoleku tagasi võtmiseni. Andmeid nõusolekust ja selle tagasi võtmisest säilitame kuni 3 aastat alates teie nõusoleku tagasi võtmisele järgneva aasta algusest;

5.1.4 Uurija Andmeid (v.a. uurijate registrit) säilitame kuni 3 aastat alates konkreetse uurija uurija-staatuse lõppemisele järgneva kalendriaasta algusest alates. Uurija taotlust teoste publitseerimiseks ja loaga seotud dokumentatsiooni säilitame kuni vastava teose autoriõiguste kaitse lõpuni;

5.1.5 Toetaja nimelist tunnustust avaldame Veebilehel kuni teie nõusoleku tagasi võtmiseni. Andmeid nõusolekust ja selle tagasi võtmisest säilitame kuni 10 aastat alates teie nõusoleku tagasi võtmisele järgneva aasta algusest. Toetaja Andmeid toetajate registri näol säilitame 10-aastate intervallide kaupa alates Keskuse tegutsemise algusest;

5.1.6 Turvaandmeid säilitame 3-kuuliste intervallide kaupa alates Keskuse tegutsemise algusest;

5.1.7 Tehnilisi Andmeid säilitame kuni 45 päeva nende kogumisest;

5.1.8 Ostuandmeid säilitatakse kuni need on vajalikud nendega seotud töötlemiseesmärkide või õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks. Nimetatud andmete säilitusperioodi määratlemisel lähtume isikuandmete kogusest, olemusest, tundlikkusest ning potentsiaalsetest riskidest, mis võivad kaasneda nende töötlemisega.

5.2 Pärast Teavituse punktis 5.1 toodud Isikuandmete säilitamise perioodi möödumist võime säilitada teie Isikuandmeid kauem, kui see on vajalik õigusaktidest tuleneva kohustuse või nõuete täitmiseks, õigusvaidluste lahendamiseks või meiega sõlmitud lepingu täitmise tagamiseks.

5.3 Teavituse punktis 5.1 toodud Isikuandmete säilitamise perioodi lõppemisel või Isikuandmete töötlemise eesmärgiga seotud õigusliku aluse ära langemisel, võime säilitada teie Isikuandmeid sisaldavaid materjale varundussüsteemides, kust need kustuvad varundustsükli lõpus. Varundusperioodil varundatud materjalide turvalisuse tagamiseks rakendame kohaseid meetmeid. Varundatud materjalid kõrvaldatakse kasutusest, neid ei töödelda ühelgi eesmärgil ja kustutatakse esimesel võimalusel ehk varundustsükli lõpus.

6 Teie andmekaitsealased õigused

6.1 Teil on järgmised õigused seoses Vastutava Töötleja poolse Isikuandmete töötlemisega:

6.1.1 Õigus tutvuda Isikuandmetega. Teil on õigus taotleda tutvumist kõikide Isikuandmetega, mida me teie kohta töötleme. See hõlmab õigust saada teavet näiteks selle kohta, kas me töötleme teie Isikuandmeid ja milliseid Isikuandmete kategooriaid mis eesmärgil me töötleme;

6.1.2 Õigus Isikuandmete parandamisele. Teil on õigus taotleda oma Isikuandmete parandamist ja ajakohastamist kui arvate, et meil on ebaõiged andmed teie kohta;

6.1.3 Õigus Isikuandmete kustutamisele. Teil on õigus taotleda oma Isikuandmete kustutamist, kui neid pole enam vaja eesmärgil, milleks me neid kogusime, kustutamine on vajalik õigusnõude täitmiseks või teie arvates on Isikuandmete töötlemine ebaseaduslik;

6.1.4 Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui teie Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, on teil õigus oma vastavasisuline nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust;

6.1.5 Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemise suhtes, mille õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi alusel või mida töötleme turunduslikul eesmärgil;

6.1.6 Õigus Isikuandmete ülekandmisele. Teil on õigus taotleda oma Isikuandmete ülekandmist Isikuandmete suhtes, mida olete meile ise esitanud ning mille töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek või pooltevahelise lepingu ettevalmistamine, sõlmimine ja täitmine. Ülekandmist saate taotleda endale või mõnele teisele vastutavale töötlejale üksnes juhul, kui Isikuandmete ülekandmine on tehniliselt teostatav;

6.1.7 Õigus taotleda Isikuandmete töötlemise piiramist. Teil on õigus taotleda Isikuandmete töötlemise piiramist kui te soovite näiteks (i) vaidlustada Isikuandmete õigsust; (ii) fikseerida ebaseaduslikku andmetöötlust; (iii) saada või vältida Isikuandmete kustutamist ehk teil on Isikuandmeid vaja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) esitada vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ja te soovite otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piiramist;

6.1.8 Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni. Teil on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) poole, kui leiate et teie Isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kohalduvate õigusaktidega.

6.2 Ülaltoodud õiguste rakendamiseks palume kontakteeruda Teavituse punktis 10 esitatud andmetel.

6.3 Kinnitame, et töötleme teie Isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate Euroopa Liidu ja kohalike õigusaktidega ning järelevalveasutuste juhistega. Kohaldame kõiki mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta kogutud Isikuandmeid kaotsimineku, ebaseadusliku kasutamise ja muutmise eest.

7 Isikuandmete edastamine ja vastuvõtjad

7.1 Teie Isikuandmeid töötlevad Vastutava Töötleja vastava volitusega töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ja vajadus Isikuandmeid töödelda.

7.2 Üksnes vajadusel avaldame teie Isikuandmeid järgmistesse Isikuandmete vastuvõtjate kategooriatesse kuuluvatele osapooltele, kes töötlevad teie Isikuandmeid eraldiseisvate vastutavate töötlejatena:

Isikuandmete vastuvõtjate kategooria Isikuandmete avaldamise põhjus
Avaliku sektori asutused ja õiguskaitseorganid Vajadusel avaldame teie Isikuandmeid avaliku sektori asutustele ja õiguskaitseorganitele, et täita õigusaktidest tulenevat kohustust, kohtu poolt ettenähtud nõuet või muudel juhtudel, et ennetada ja ära hoida õigusvastaseid tegusid
Uurijad, kes taotlevad Keskuse arhiivile juurdepääsu Uurija taotlusel võimaldame juurdepääsu Arhiivi Materjalidele Arvo Pärdi Info Süsteemis vastavalt dokumendis „Arhiivi dokumentide juurdepääs ja kasutamise kord“ ettenähtud korrale eesmärgiga võimaldada teadus- ja ajaloouuringute läbiviimist
Kutselised nõustajad (allutatud konfidentsiaalsuskohustusele tulenevalt õigusaktidest) Vajadusel avaldame teie Isikuandmeid kutselistele nõustajatele, et toetada Keskuse tegevusi, näiteks audiitorid ja õigusnõustajad
Makseteenusepakkujad E-poe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid töötlevad makseteenusepakkujad ulatuses, mil see on vajalik teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks.

7.3 Veebilehe ja e-poe toimimiseks võime kaasata ja kasutada Isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kes saavad teie Isikuandmetele ligipääsu üksnes meiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja rakendavad vajalikul tasemel organisatsioonilisi ja korralduslikke kaitsemeetmeid Isikuandmete töötlemisel. Kaasatud volitatud töötlejad kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

IT-teenuste osutajad Veebilehe ja e-poe toimimiseks võib olla ligipääs teie Isikuandmetele meie IT-teenuste osutajatel (näiteks veebimajutus, e-poe platvorm, e-postiteenuste pakkujad), kes haldavad ja võimaldavad meil kasutada tehnilist infrastruktuuri
Raamatupidamisteenuse osutaja Keskuses osutatud teenuste ja e-poe haldamisega seonduvalt võib olla ligipääs teie Isikuandmetele meie raamatupidamisteenuse osutajal

7.4 Mõningad meie poolt andmetöötlusesse kaasatud volitatud töötlejad ja vastuvõtjad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, seega neile Isikuandmete avaldamisel võime edastada teie Isikuandmeid nimetatud territooriumist väljapoole. Sellisel juhul tagame piisavate kaitsemeetmete rakendamise teie Isikuandmete kaitsmiseks. Teil on õigus saada täiendavat teavet võetud kaitsemeetmete osas, võttes meiega ühendust Teavituse punktis 9 esitatud kontaktandmetel.

8 Veebiküpsiste kasutamine

8.1 Eesmärgiga täiustada ja optimeerida teie kasutajakogemust Veebilehel ja e-poes, rakendame veebiküpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Veebiküpsised on väikesed tekstifailid, mida meie Veebileht ja e-pood palub teie veebilehitsejal (nt Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera) säilitada teie arvutis või mobiilses seadmes. Veebiküpsis jätab meelde teie tegevused ja eelistused ning võimaldab meil pakkuda teile meie Veebilehel ja e-poes meeldivat kasutajakogemust. Veebiküpsisteta ei ole meie Veebilehe ja e-poe kõik funktsioonid kättesaadavad. Vastutav Töötleja ei kogu veebiküpsiste vahendusel Isikuandmeid.

8.2 Veebiküpsiseid kasutatakse selleks, et teid Veebilehte ja e-poodi juba külastanud kasutajana ära tunda, samuti Veebilehe ja e-poe liiklusstatistika kogumise hõlbustamiseks ja kasutajate navigeerimiskogemuse parandamiseks. Sel otstarbel rakendame järgmist tüüpi veebiküpsiseid:

8.2.1 Rangelt vajalikud veebiküpsised veebilehe ja e-poe toimimiseks rakenduvad kohe, kui avate oma veebilehitsejas Veebilehe või e-poe. Rangelt vajalike veebiküpsisteta ei ole võimalik meil teile pakkuda Veebilehe ega e-poe sisu. Sellisteks küpsisteks on näiteks Veebilehe ja e-poe turvalisust tagavad WP Cerber (Cerber Tech Inc.) paigaldatud veebiküpsised.

8.2.2 Funktsionaalsed veebiküpsised, mis on vajalikud Veebilehe ja e-poe funktsioneerimiseks võimaldades sisu esitada ja edastada. Need veebiküpsised hoiavad Veebilehe ja e-poe õiget vormingut ja muid sätteid kohandumaks teie seadme parameetritega.

8.2.3 Analüütilised veebiküpsised, mis võimaldavad koguda teavet Veebilehe ja e-poe kasutamise ja külastajate kohta. Analüütilised küpsised rakenduvad üksnes teie nõusoleku alusel. Veebilehel ja e-poes on kasutusel järgmised Google Analytics’i poolt rakendatavad veebiküpsised:

Veebiküpsise nimetus Kasutuseesmärk Aktiivsusperiood
_ga Google Analytics’i paigaldatav analüütiline veebiküpsis, mis seob teiega kordumatu ID, mis võimaldab koguda Veebilehe ja e-poe kasutajate kohta statistikat. Rakendub üksnes teie nõusoleku alusel. 2 aastat
_gid 1 päev
_gat Google Analytics’i paigaldatava veebiküpsis päringute määra vähendamiseks. Rakendub üksnes teie nõusoleku alusel. 1 päev

Google Analyics’i veebianalüütika veebiküpsiseid osutab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Nende veebiküpsiste poolt genereeritud teave edastatakse üldjuhul USA-sse Google’i serverisse. Google Analytics’i veebiküpsiste paigaldamist saate vältida, kasutades veebilehitseja pistikprogrammi.

8.3 Määratud aktiivsusperioodiga püsiküpsised muutuvad passiivseks (st ei kogu andmeid) pärast aktiivsusperioodi lõppu ja kustuvad, kui otsustate need seadmest eemaldada rakendades mõnd Teavituse punktis 4 kirjeldatud meetodit. Seansiküpsised kustuvad veebilehitseja sulgemisel.

8.4 Teil on võimalik reguleerida oma veebilehitseja veebiküpsiseste seadistusi. Veebilehitseja veebiküpsiseste seadistus mõjutab kõiki veebilehti, mida Internetis olles külastate. Tutvuge lähemalt, kuidas veebiküpsiste seadistusi muuta siit.

9 KONTAKT

9.1 Kui teil on küsimusi seoses teie Isikuandmete töötlemisega, soovite kasutada eespool kirjeldatud õigusi või esitada kaebuse, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@arvopart.ee.

10 Teavituse muutmine

10.1 Võime teavitust aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti teie Isikuandmete töötlemist. Oluliste muudatuse puhul teavitame teid sellest Veebilehe või e-poe kaudu. Soovitame enne oma Isikuandmete avaldamist tutvuda Teavitusega uuesti.

 

 

Tähelepanu! 22. juunil on keskus avatud kuni 16.00, 23. juunil on keskus suletud. Ilusat võidupüha ja toredat jaaniaega kõigile!

Uudiskiri