fbpx

Keskusest

Teenuste hinnakiri

Arhiivifotode kasutamine

Fotode kasutamine õppevahendina ja õpikutes – tasuta

Fotode kasutamine ajakirjanduses – 8 €

Fotode kasutamine tasulistes materjalides (raamatud, bukletid, kavalehed, plakatid jmt) – 25 €

Litsentsid keskuse omatoodangule

Keskuse toodetud filmimaterjali kasutamine televisioonis:

kuni 30 min – 400 €
üle 30 min – 800 €

Tekstide kirjutamine tellimisel

Tekst pikkusega 1800 tm – 50 €
Tekst pikkusega 3600 tm – 100 €

Konsultatsioonid

Personaalne teenindus, materjalide nimekirja koostamine ja tellimusel näituse koostamine – 15 € / h

Raamatukogu teenused

Must-valge koopia ja väljatrükk, A4, ühepoolne – 0.20 € / lk
Värviline koopia või väljatrükk, A4, ühepoolne – 0.80 € / lk

Kahepoolse koopia või väljatrüki hind on kahekordne ühepoolse koopia või väljatrüki hind.

Skaneerimisteenust koos materjali salvestamisega lugeja isiklikule andmekandjale või saatmisega lugeja e-posti aadressile osutatakse samadel tingimustel must-valge koopia ja väljatrüki valmistamisega.

Bibliograafiliste nimestike koostamine raamatukogude kogude, andmebaaside ja internetiallikate põhjal – 0.50 € / kirje

 

 

 

 

 

Uudiskiri