fbpx

Raamatukogu

Raamatukogu teejuht

Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu kasutab avariiulite süsteemi, nii et lugejad saavad neid huvitava raamatu, noodi või heliplaadi ise riiulitelt üles leida. Abi võib küsida raamatukogu töötajalt.

Raamatukogus on peamiselt nelja liiki teavikuid – raamatud, perioodika, noodid ning auvised ehk plaadid heli- ja videosalvestistega – mis kõik on korrastatud veidi erinevalt.

Meie raamatukogu kogud on kirjeldatud Eesti raamatukogude e-kataloogis ESTER, mida saab kasutada kõigil internetiühendusega arvutitöökohtadel keskuses ning veebi kaudu mis tahes asukohast. Kataloogis ESTER on meie raamatukogu lühend APK.

Raamatud

Raamatud on paigutatud riiulitele universaalse kümnendliigituse (UDK) alusel, milles aitab orienteeruda all toodud loetelu. Raamatutele on antud kohaviidad kujul, kus viidas murru ees asuv number või numbri- ja täheühend näitab kuulumist konkreetsesse liiki, murru taga asuv täheühend aga raamatu paigutust konkreetse liigi sees. Liikide sees on raamatud järjestatud alfabeetiliselt, autori olemasolul autori perekonnanime, autori puudumisel pealkirja esimese sõna järgi. Erandiks on biograafiad, mis on järjestatud teoses käsitletava isiku nime järgi.

0 teaduse ja kultuuri üldküsimused, üldine kultuurilugu, üldteatmeteosed, bibliograafiad, asutuste ja organisatsioonide ametlikud väljaanded, autasusid ja tunnustusi puudutavad materjalid
1 filosoofia (v.a religioonifilosoofia), loogika, eetika, okultism ja esoteerika
159 psühholoogia, eneseabiteosed, enesejuhtimise käsiraamatud
21 religiooni üldküsimused, religioonifilosoofiad, religiooni ja teaduse suhe
22 Piibel, piiblilood, piibliteoloogia
23 kristlik dogmaatika, s.h kristoloogia, marioloogia, teoloogiline antropoloogia
23/28 kristlus üldiselt, teosed ristiusust, mis ei mahu teiste, kitsamate teemade alla
235 pühakute elulood, käsitlused inglitest ja deemonitest
24 praktiline teoloogia, s.h moraaliteoloogia ja kristlik eetika, palved, harduskirjandus
246/247 kristlik kunst ja arhitektuur, s.h ikoonikunst
248 askeetlik ja müstiline teoloogia, s.h suurem osa õigeusu teoloogilistest käsitlustest alates 11. sajandist
25 pastoraalteoloogia, s.h hingehoid, homileetika, jutluste kogumikud, vaimulikku haridust puudutav
26 eklesioloogia, kristliku kiriku suhted teiste ühiskondlike institutsioonidega, vaimulikud ja nende elulood, kristlik perekond, kristlik haridus
264/265 liturgika, kirikukalendrid, sakramendid ja sakramentaalteoloogia
271 kloostrid ja munklus, nende ajalugu, vaimulikud õpetused munkadele, tuntud munkade ja nunnade elulood, nende kirjad ja mälestused
271ESX Essexi klooster Suurbritannias, s.h kloostri asutaja arhimandriit Sofroni teosed
276 patristika ja patroloogia, kirikuisade teoloogia kuni suure kirikulõheni (11. sajand), kirikuisade elulood ja nende teoloogia analüüs
28 kirikulugu, üldkäsitlused kristlikest kirikutest, ülevaated nende õpetustest
28E Eesti kirikulugu, siinsete kirikute ja koguduste ajalugu
29 muud mittekristlikud usundid, võrdlev usundilugu
3 ühiskonnateadused, s.h haridus, majandus, poliitika, rahvastik, sotsioloogilised nähtused ja protsessid
5 matemaatika ja loodusteadused, s.h füüsika, astronoomia, bioloogia
6 meditsiin, tervishoid, kodundus, tehnika ja mitmesugused tehnikateadused
72 plaanimine ja arhitektuur
73/76 kujutavad kunstid, s.h graafika, keraamika, käsitöö, tekstiilikunst; ka kunsti üldküsimused
77 fotograafia
78 muusika, muusikateadus, muusikaajalugu
78.07 muusikabiograafiad: heliloojate, muusikute ja muusikateadlaste elulood
78.07PÄRT Arvo Pärti, tema elu ja loomingut käsitlevad teosed
782/789 muusika liigid, s.h vaimulik ja kirikumuusika
79 film, teater, meelelahutus
81 sõnaraamatud, keeleteaduslikud käsitlused
821E eesti kirjandus, eesti keeles kirjutavate kirjanike teosed eesti ja võõrkeeltes
821V väliskirjandus, välismaa kirjanike teosed eesti ja võõrkeeltes
9 ajalugu, kodulugu, geograafia, s.h reisikirjad, kaardid ja atlased

Perioodika

Perioodilised väljaanded, peamiselt ajakirjad, leiab raamatukogus kohaviida PER alt. Ajakirjad paiknevad alfabeetilises järjestuses aastakäikude kaupa vanemast uuemani. Raamatutena käsitletavad perioodilised väljaanded nagu aastaraamatud leiab raamatute juurest. Raamatukogus asub enamik ajakirju kui vähekasutatavad materjalid kinnistes sahtlites ja neid tuleks küsida raamatukoguhoidja käest.

Raamatukogus on leitavad ajakirjade BBC Music, Fontes, Gramophone, Muusika, Rondo, Teater. Muusika. Kino, Usk ja Elu viimased aastakäigud. Ajakiri American Record Guide on alates 2024. aastast saadaval digitaalsena, aastakäigud 2019–2023 on olemas trükistena. Teistest ajakirjadest on meie kogudes vaid üksikuid aastakäike. Ajakirjade üksiknumbrid, kus on kirjutatud Arvo Pärdist ja tema muusikast, kuuluvad keskuse arhiivi ning nende artiklite digikoopiad saab lugeda infosüsteemi APIS kaudu.

Noodid

Noodid leiab raamatukogust kohaviida 78N alt. Need on järjestatud alfabeetiliselt vastavalt heliloojate nimedele, ühe helilooja noodid on omakorda järjestatud vastavalt heliteoste numeratsioonile. Suures osas moodustavad meie noodikogu Arvo ja Nora Pärdile kuuluvad partituurid, mis on heliloojale tema loomingulisel teel olulised olnud.

Eraldi alajaotuses 78N PÄRT asub meie noodikogu põhivaramu ehk Arvo Pärdi heliteoste partituurid. Erinevalt teistest raamatukogudest on meie raamatukogus väljas vaid hetkel kehtivad versioonid Arvo Pärdi heliteostest. Samade teoste varasemad, kehtetuks tunnistatud versioonid leiduvad arhiivis.

Autoriõigusega kaitstud nootide, sh Arvo Pärdi nootide kopeerimine ei ole lubatud.

Auvised

Auviste ehk heliplaatide ja videosalvestiste kogu võib jagada kahte ossa: Arvo Pärdi muusika – kõik need heliplaadid kuuluvad Arvo Pärdi arhiivi, täieliku teabe meie kogudes olevate Arvo Pärdi heliplaatide kohta leiab infosüsteemist APIS. Raamatukogus on välja pandud ainult need heliplaadid, mida on arhiivis üle ühe eksemplari. Heliplaatide kuulamiseks ei pea kasutama arhiivis või raamatukogus asuvat originaalplaati, kõiki plaate saab digitaalselt kuulata infosüsteemi APIS kaudu. Sama põhimõte kehtib Arvo Pärdi muusikat sisaldavate videosalvestiste kohta.

Muu muusika ja filmid – enamasti kingitusena raamatukokku saabunud teiste loojate heli- ja videosalvestised kuuluvad keskuse raamatukogusse ja on paigutatud avariiulitele. Kõik need on kirjeldatud e-kataloogis ESTER. Raamatukogus arvele võetud heliplaadid leiab täheühendiga CD algavate kohaviitade (CD ESTxxxx – Eesti heliloojate loodud ja/või Eesti interpreetide esitatud muusika, CD FORxxxx – välisheliloojate ja -interpreetide loodud ning esitatud muusika), videosalvestised täheühendiga DVD algavate kohaviitade alt.

Uudiskiri