fbpx

Uudised

29. juunil sõlmiti leping APK digitaalarhiivi infosüsteemi arendamiseks

02.07.2012

29. juunil sõlmis Rahvusvaheline Arvo Pärdi Keskus osaühinguga Opus Online lepingu keskuse digitaalarhiivi andmebaasi arendamiseks.

Andmebaasi eesmärgiks on talletada Arvo Pärdi elu ja loominguga seotud informatsiooni, sh digiteeritud materjali ja viiteid olemasolevatele füüsilistele arhiivimaterjalidele ning võimaldada ligipääsu arhiivile nii heliloojal endal kui ka uurijatel.

Ettevalmistused andmebaasi arenduseks algasid juba 2010. aastal andmemudeli kirjeldamisega, mis struktureerib olemasoleva info ja andmetevahelised võimalikud seosed. Mudeli põhjal valmis 2012. aasta veebruaris andmebaasi funktsionaalne prototüüp, mis on aluseks infosüsteemi edasisel arendamisel.

Kuigi arhiivisüsteeme leidub tänapäeval nii avaliku kui erasektori arhiivides, selgus taustauuringut tehes, et keskuse vajadustele need väga hästi ei vasta, kuna keskuse eesmärk on luua andmevaramu, mis ühendab endas arhiivi ja infosüsteemi omadused. Keskuse infosüsteemi teeb eriliseks vajadus seostada omavahel füüsilised arhiiviobjektid ning suur hulk väga erinevat täiendavat infot: infosüsteemis kajastuvad Arvo Pärdi looming, teoste ettekanded, salvestused, kajastused, helilooja eluloolised faktid ja tema enda sõnad, pildid jm ning kõigi eelpoolmainitu omavahelised sisulised ja tehnilised seosed.

Lepingu kohaselt annab Opus Online andmebaasi keskusele üle 1. jaanuariks 2013, misjärel saab alustada andmete sisestamisega vastloodud infosüsteemi. Järgmistes etappides on plaanis lisada infosüsteemile lahendused olemasolevate andmete automaatseks ülekandmiseks andmebaasi ning arendada välja avalik veebiliides.

Uudiskiri