fbpx

Uudised

Arvo Pärdi Keskus osales Rahvusvahelise Muusikaraamatukogude Ühenduse kongressil Prahas

29.07.2022

24.–29. juulini 2022 toimus Tšehhi pealinnas Prahas rahvusvahelise organisatsiooni IAML (International Association of Music Libraries – Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude Ühendus) kongress, mida algselt kavandati 2020. aastaks, kuid mis koroonaviiruse pandeemia tõttu kaks aastat edasi lükkus. IAML on 1700 liikmega organisatsioon, mis ühendab peale raamatukogude ka muusikaarhiive ja muusikainfo keskusi, samuti üksikisikuid, kes muusika uurimise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise vastu huvi tunnevad.

Arvo Pärdi Keskust esindasid kongressil arhivaar Anneli Kivisiv ja raamatukoguhoidja Toomas Schvak, kes mõlemad pidasid ka keskust tutvustava ettekande. Anneli Kivisivi ettekanne andis ülevaate Arvo Pärdi isikuarhiivi vormumise algusest Nõukogude perioodil kuni tänapäevani – millised olid takistused või eripärad igal arenguperioodil, mis on mõjutanud või mõjutavad nii helilooja arhiivi kasutamist, arhiivi haldaja tegevust kui ka kaasajal avalikku kasutust. Toomas Schvaki ettekanne andis ülevaate Arvo Pärdi isiklikus raamatukogus esindatud peamistest valdkondadest ja nende olulisusest teadlaste jaoks, raamatukogu keskusesse jõudmise loost ja selle korrastamisega seotud väljakutsetest.

Uudiskiri