fbpx

Uudised

Arvo Pärt im Gespräch

13.11.2010

Oktoobris ilmus kirjastuselt Universal Edition saksakeelne artiklite kogumik „Arvo Pärt im Gespräch“. Väljaande 186-le leheküljele on koondatud artiklid kolmelt autorilt: Enzo Restagno, Leopold Brauneiss ja Saale Kareda. Lisaks on ära trükitud Arvo Pärdi kaks tänukõnet.

Raamatu keskmes seisab Enzo Restagno intervjuu „Mit Arvo Pärt im Gespräch“ („Vestlused Arvo Pärdiga“) heliloojaga. Sellega on kõrvuti Leopold Brauneissi analüütiline artikkel „Tintinnabuli – eine Einführung“ („Sissejuhatus tintinnabulisse“), mis nõuab lugejalt veidi rohkem teadmisi muusikateoorias. Saale Kareda artikkel „Zurück zur Quelle“ („Algallika poole“) on suunatud eelkõige neile, keda huvitavad Pärdi muusika vaimsed aspektid. Eesti keeles on samad artiklid ilmud 2005 välja antud raamatus „Arvo Pärt peeglis“.

Täpsemalt tutvustab Universal Edition raamatut selle sissejuhatuses:

See artiklite kogumik on püüe läheneda helilooja mõttemaailmale, helikeelele ja teostele erinevate nurkade alt ja raamatu teemavalik arvestab erinevate huvigruppidega. Kuigi täna ei seisa muusikateadus Pärdi fenomeniga silmitsi enam nii nõutult kui selle algusaastatel, leidub siiski tõsist analüütilist arutelu Pärdi loomingu üle siiani suhteliselt vähe. Selles osas püüab käeolev raamat, vähemalt saksa keeleruumis, seda infotühimikku osaliseltki täita. Arvo Pärdi tintinnabuli-kompositsioonitehnikat, mida ta alates 1976. aastast järjepidevalt kasutab, analüüsivad üksikasjalikult Leopold Brauneiss ja Saale Kareda. Nende artiklid annavad seega väärtusliku teoreetilise aluse edasisteks analüüsideks ja muusikateaduslikeks töödeks.

Viimastel aastakümnetel, seoses Pärdi muusika suure eduga, on kasvanud ka seni vaid nappide vastustega leppima pidanud avalikkuse huvi Arvo Pärdi isiku vastu. Arvo Pärdi kohta ilmunud materjalide hulgas on vähe kindlat ja palju spekulatiivset, mis osaliselt on olnud põhjustatud helilooja tagasihoidlikust suhtlemisest meediaga. Pärt ei armasta olla inimesena tähelepanu keskpunktis ning püsib alati sammukese oma muusikast tagapool. Arvo Pärt nii helilooja kui ka isiksusena on aga tähelepanu keskpunktis Enzo Restagno põhjalikus artiklis. Enzo Restagno, Arvo ja Nora Pärdi vahel tekkinud usalduslikus vestluses on lahti hargenund hulk ka heliloojale enda jaoks väärtuslikke mälestusi.

Vaata lisaks: Universal Edition >>

Tähelepanu! 1. mail on keskus suletud. Ilusat kevadpüha!

Uudiskiri