fbpx

Väljaanded

Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria

Austria muusikateadlase Leopold Brauneissi artiklikogumik „Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria“ on Arvo Pärdi eriomase kompositsioonitehnika seni kõige põhjalikum ja süvitsi minevam käsitlus maailmas. Uurijad on aastate jooksul püüdnud liikuda tintinnabuli-stiili erinevate aspektide kirjeldamise ja analüüsimise kaudu pealispinnast sügavamale ning kõige suurema töö selles vallas on ära teinud Austria muusikateadlane Leopold Brauneiss. Brauneiss on jõudnud detailsete analüüside kaudu tintinnabuli arhetüüpse olemuse sügava mõtestamiseni. Teisalt on ta käsitlenud Arvo Pärdi teoste muusikalist geomeetriat erinevatel tasanditel ja jõudnud tuumakate filosoofiliste üldistusteni.

Artiklikogumikku „Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria“ on koondatud Leopold Brauneissi väljapaistvad artiklid ja ettekanded, mis pole varem eesti keeles ilmunud. Neid artikleid ei ole varem kogumikuna avaldatud ka üheski teises keeles.

Siinse kogumiku artiklite valikul on lähtutud põhimõttest, et selles peab välja joonistuma Brauneissi analüütiline põhjalikkus ja meisterlikkus tintinnabuli-stiilile sobiva süstemaatika väljatöötamisel ja rakendamisel. Niisamuti on oluline, et tõuseks esile ka autori võime asetada tintinnabuli-stiili unikaalseid atribuute filosoofilis-religioossesse konteksti nii, et lugejale avanevad nende mõttekäikude kaudu uued seosed, paralleelid ja tasandid. Raamatu ülesehituses on püütud saavutada dünaamilist tasakaalu nende kahe käsitluslaadi vahel.

Artikleid ilmestavad Arvo Pärdi teoste noodinäited ning visandid. Kogumiku juhatab sisse koostaja ja tõlkija Saale Kareda ülevaatlik eessõna ning lõpetab intervjuu artiklite autori Leopold Brauneissiga.

Originaalpealkiri: Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria
Koostaja: Saale Kareda
Toimetajad: Toomas Siitan, Kai Kutman
Kujundus: Angelika Schneider
Väljaandja: Arvo Pärdi Keskus
Riik: Eesti
Ilmumisaasta: 2017
Keel: eesti keel
Lehekülgi: 224

Raamatut on võimalik osta Arvo Pärdi Keskuse veebipoest.

Uudiskiri