fbpx

Uudised

Cambridge University Pressilt ilmus artiklikogumik Arvo Pärdist

18.06.2012

Kirjastuselt Cambridge University Press ilmus seerias “Cambridge Companions to Music” äsja 250-leheküljeline artiklikogumik The Cambridge Companion to Arvo Pärt”, toimetajaks Andrew Shenton.

Kuigi kogumikus avaldatud artiklite autoriteks on suures osas muusikateadlased, on raamat suunatud laiemale lugejaskonnale.

Kogumikus on Andrew Shentoni enda sulest kaks ülevaatlikku peatükki Arvo Pärdist ning tintinnabuli-tehnika olemusest ja filosoofiast (“Introduction: the Essential and phenomenal Arvo Pärt” ja “Arvo Pärt: in his own words”). Immo Mihkelson tutvustab Pärdi kujunemisteed heliloojana Nõukogude Eestis (“A narrow path to the truth: Arvo Pärt and the 1960s and 1970s in Soviet Estonia”) ning Jeffers Engelhardt vaatleb helilooja elu- ja loomelugu pärast 1980ndaid aastaid (“Perspectives on Arvo Pärt after 1980”). Leopold Brauneiss käsitleb tintinnabuli-stiili aluseks olevaid struktuure nagu helirida, kolmkõla, peeglitehnika, parallelism jt kui muusikalisi arhetüüpe (“Musical archetypes: the basic elements of the tintinnabuli style”). Thomas Robinson uurib, milliste metodoloogiliste vahenditega läheneda Pärdi loomingule nii, et tulemused osutuksid tõesti asjakohaseks ka muusika enda seisukohast (“Analyzing Pärt”). Marguerite Bostonia artikkel räägib kellahelist kui tintinnabuli-muusika otses ja ülekantud tähenduses inspiratsiooniallikast (“Bells as inspiration for tintinnabulation”). Robert Sholl keskendub Arvo Pärdi muusika ja spirituaalsuse teemale (“Arvo Pärt and spirituality”). Benjamin Skipp arutleb Pärdi loomingu üle modernismi ja minimalismi taustal (“The minimalism of Arvo Pärt: an ‘antidote’ to modernism and multiplicity?”). Laura Dolp võtab luubi alla Pärdi muusika turustamise ja meedias levitamise eduloo (“Arvo Pärt in the marketplace”).

Lisaks võib raamatust lugeda muusik Andreas Peer Kähleri esseed väljakutseist, mida Pärdi teosed esitajale pakuvad (“Radiating from silence: the works of Arvo Pärt seen through a musician’s eyes”, e.k. vt siit). Samuti leiab raamatust Pärdi enda meenutused Alfred Schnittkest ja Heino Ellerist ning tänukõned aastal 2007 omistatud Euroopa Linna Görlitzi Rahvusvahelise Brückepreis-autasu ning 2008. aastal omistatud Léonie Sonningi muusikapreemia eest (mõlemad ilmunud saksa keeles raamatus “Arvo Pärt im Gespräch“). Ära on toodud ka kirjastuse Universal Edition andmetel põhinev helilooja teoste nimekiri, biograafiline kronoloogia ning valik bibliograafiat.

Lisaks Cambridge University Pressi väljaandele on sügisel trükist tulemas ka kaks tõlkeraamatut, mis sisuliselt põhinevad Enzo Restagno 2004. aasta Torino muusikafestivali “Settembre Musica” jaoks koostatud kogumikul “Arvo Pärt allo specchio. Conversazioni, saggi e testimonianze” (eesti keeles “Arvo Pärt peeglis: vestlused, esseed ja artiklid”, 2005), kuid mille tõlked inglise ja prantsuse keelde on valminud kirjastuse Universal Edition saksakeelse autoriseeritud väljaande “Arvo Pärt im Gespräch” põhjal. Ingliskeelne “Arvo Pärt in Conversation” ilmub oktoobris 2012 USA kirjastuselt Dalkey Archive Press, sisaldades lisaks Restagno ulatuslikule intervjuule Pärtidega artikleid Saale Karedalt ja Leopold Brauneissilt ning uuesti ka ülalmainitud tänukõnesid. Raamatu prantsuskeelset versiooni on oodata novembriks 2012, kirjastajaks Actes Sud. Sellest leiab Restagno intervjuu, Brauneissi artikli ning ulatusliku essee raamatu tõlkijalt ja väljaandjalt David Sansonilt.

 

Tähelepanu! 1. mail on keskus suletud. Ilusat kevadpüha!

Uudiskiri