fbpx

Uudised

In memoriam Christopher Jonathan May (07.06.1984 – 03.08.2023)

10.08.2023

Sügava kurbusega jagame teadet, et pärast rasket haigust lahkus meie seast noor muusikateadlane ja särav Pärdi uurija Chris May.

Arvo Pärdi Keskusega oli Chris kogu oma teadlasetee jooksul väga tihedalt seotud, olles üks esimesi muusikateadlasi, kes 2014. aastal Laulasmaal asuva arhiiviga tõsisemalt tööle asus. Õpingud Oxfordi ülikoolis tõid ta külalisüliõpilasena Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse, kus ta kirjutas oma väitekirja prof Toomas Siitani kaasjuhendamisel. Sel perioodil oli ta keskuse arhiivi sage kasutaja, aidates oma värske pilgu, põhjaliku uurimistöö ja läbinägelike küsimustega palju kaasa noore arhiivi arenemisele ning tõstes valgusvihku mitmed materjalid (nt filmimuusika visandid ja käsikirjad), millega uurijad polnud seni süsteemselt tegelenud. 2016. aastal kaitses ta Oxfordi ülikoolis väitekirja „System, gesture, rhetoric: contexts for rethinking tintinnabuli in the music of Arvo Pärt, 1960–1990“, milles analüüsis põhjalikult olulisemaid Pärdi-uurimusi, püüdes lepitada teoreetilisi ja kogemuslikke tintinnabuli-käsitlusi. Oma teadustöö ja avaldatud artiklitega on Chris May andnud olulise panuse Pärdi muusika uurimisse, laiendades teemade ringi ja tuues Pärdi-teemalistesse arutlustesse uusi vaatenurki.

Arvo Pärdi loomingu kaudu õppis Chris tundma ja armastama ka Eestit ja siinset kultuurielu, pidades seda paika oma südames väga kalliks; tal oli siin häid kolleege ja sõpru. 2018. aastal ei pidanud ta paljuks sõita oma kodulinnast Sydneyst paariks päevaks Tartusse, et pidada ettekanne Pärdi loomingust Eesti Muusikateaduse Seltsi konverentsil. 2021. aastal osales ta meeldejääva  ettekandega Arvo Pärdi Keskuse esimesel teaduskonverentsil, seekord veebi vahendusel, sest pandeemia tõttu ei olnud võimalik kohale tulla. See jäigi Chrisi viimaseks avalikuks esinemiseks – tema artikkel „Litany“ teemal, millega ta veel viimastel elunädalatel töötas, ootab avaldamist.

Jääme Chris May’d mäletama kui omanäolist ja inspireerivat muusikast mõtlejat ja kirjutajat. Tunneme puudust tema sõprusest, avatud pilgust ja suurepärasest huumorimeelest.

 

Avaldame sügavat kaastunnet Chrisi vanematele, abikaasale ja tema vastsündinud tütrele.

Arvo ja Nora Pärt ning kogu keskuse pere

Toomas Siitan ja Eesti Muusikateaduse Selts

Uudiskiri