fbpx

Uudised

MTÜ Arvo Pärdi Arhiiv alustab tegevust 01.09.2009

01.09.2009

MTÜ Arvo Pärdi Arhiivi eesmärgiks on helilooja arhiivi loomine, digitaliseerimine, säilitamine ja avalikustamine. Arhiiv hakkab paiknema Keila vallas Laulasmaal.

MTÜ Arvo Pärdi Arhiivi eesmärgiks on helilooja arhiivi loomine, digitaliseerimine, säilitamine ja avalikustamine. Arhiiv hakkab paiknema Keila vallas Laulasmaal.

Enamik arhiveerimisele kuuluvatest materjalidest on praeguseks Saksamaalt Eestisse toodud. Arvo Pärdi heliloominguga seotud arhiivimaterjalid pärinevad 1950-ndate aastate algusest kuni käesoleva ajani. Sinna lisanduvad jooksvalt uued materjalid.” Materjale, mida hakkame arhiivis säilitama, on väga palju – Arvo Pärdi käsikirjalised töönoodivihikud, teoste partituurid, dokumendid ja kirjavahetus ning teoste ettekannete salvestused helikandjatel,” ütles MTÜ juhataja Michael Pärt.

Michael Pärdi sõnul toimub arhiivi tegevuste esimeses etapis materjalide korrastamine ning süstematiseerimine. Lähiajal käivitub arhiiviruumide rekonstrueerimine ja sisustamine.

“Kuna arhiiviruumid peavad vastama kindlatele tingimustele, mis hõlmavad kliimaseadmeid ja turvasüsteemi, siis rekonstrueerimistööde käigus ehitatakse olemasolevad ruumid nõuetele vastavaks,” rääkis Michael Pärt.

Edaspidi viiakse kogu arhiivis olev informatsioon digitaalsele kujule. Paberkandjatel olev info skaneeritakse ning käsikirjalised tekstid transkribeeritakse ja sisestatakse andmebaasi. Arhiivi jaoks luuakse spetsiaalne andmebaas maksimaalselt diferentseeritud otsingusüsteemiga, mis võimaldab kasutajal saada mitmekülgset infot Arvo Pärdi heliloomingu kohta vastavalt pealkirjadele, esitajate nimedele, märksõnadele ja kuupäevadele. Kogu informatsioon saab olema digitaalsel kujul kättesaadav muusikateadlastele, muusikutele, õpilastele, üliõpilastele ja teistele huvilistele.

Esmalt transkribeeritakse Arvo Pärdi töönoodivihikud 1970-ndatest aastatest. Sel perioodil alustas Arvo Pärt oma tintinnabuli stiili väljatöötamist ja selles kompositsioonitehnikas teoste kirjutamist, mis on saanud kogu tema järgnenud loomingu aluseks.

Uudiskiri