fbpx

Uudised

Patriarh Bartholomeose kõrge tunnustus

09.09.2013

Konstantinoopoli peapiiskop ja oikumeeniline patriarh Bartholomeos andis 8. septembril Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus toimunud pidulikul liturgial helilooja Arvo Pärdile üle arhondi tiitli, mis on kõrgeim kiriku poolt ilmalikele antav tunnustus.

Helilooja pälvis kõrge aunimetuse oma loomingu eest, mis aitab kuulutada evangeeliumi ja tutvustada õigeusu traditsiooni. Arhondi tiitli sai ka ettevõtja Viljo Vetik, kes on panustanud Kihnu kiriku korda tegemisse ning toetanud Pärnu Issandamuutmise kirikut ristide kuldamisel.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) ajaloos sai esimeseks arhondiks Tõnis Rüütel, kes esindas EAÕK-i läbirääkimistel riigi ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku varaliste küsimuste lahendamisel. Rüütli arhondiks nimetamise tseremoonia toimus 2005. aasta kevadel, kui Konstantinoopoli Oikumeeniline Pühim Patriarh Bartholomeos külastas teist korda Eestit.

Varasemalt nimetati arhontideks (kr. /archoon, gen. archontos /”algav, juhtiv”) Bütsantsi aukandjaid, kes tänases tähenduses on võrreldavad ministrite või kantsleritega. Bütsantsi langemise järel sai oikumeeniline patriarh etnarhi ehk milletpaša õigused, esindades kõiki impeeriumi ortodokse. Nii kandusid tema õukonda üle ka paljud Bütsantsi riigi ametid. Tänapäeval on arhondi tiitel eelkõige aunimetus ning kõrgeim kiriku poolt ilmikutele antav tunnustus, kuigi osadel arhontidel on siiani oma ülesanded.

Tiitlid anti üle neljatunnise liturgia käigus, mis tähistas Eesti apostliku õigeusu kiriku autonoomia 90. aastapäeva. Vabariigi Presidendi kutsel nädalapikkusel visiidil Eestis viibinud orikumeeniline patriarh külastas oma siinviibimise ajal ka Nargenfestivali Pärdi päevade raames toimunud kontserti Tallinna toomkirikus, kus astusid üles ansambel Vox Clamantis ning Marco Ambrosini.

Uudiskiri