fbpx

Tsüklilisus ja draamatehnika Pärdi teoses “Litany”

Chris May

Arvo Pärdi „Litany“ (1994/1996) on katkematu muusikaline tervik, mille aluseks on 24 Johannes Chrysostomose (Kuldsuu) palvet „öö ja päeva igaks tunniks“. See on Pärdi esimene suurele orkestrile kirjutatud tintinnabuli-teos, samuti tema esimene suurvorm inglise keeles. Teos on loodud juba rohkem kui 25 aasta eest, ometi on seda põhjalikumalt seni vähe uuritud.
Ettekanne keskendub „Litany“ vokaalikäsitlusele, kaardistades kõiki tähtsamaid reegleid ja protsesse. Lähtuvalt teksti omapärast, on erilise tähelepanu all teose tsükliline ülesehitus. Samas püüan teoses tuvastada ja esile tuua olulisi kohti, kus Pärt omaenda loodud reeglite süsteemist kõrvale kaldub. Nende kahe vaatepunkti koosmõjul võime „Litany“ olemust vaadelda kui teksti dramatiseeringut, mille juures on võtmetähtsusega nii kompositsioonireeglid kui ka nende reeglite rikkumine.

Tähelepanu! 1. mail on keskus suletud. Ilusat kevadpüha!

Uudiskiri