fbpx

Uudised

Valitsus arutas Pärdi keskuse loomist

30.06.2010

8. aprillil arutas Eesti Vabariigi valitsus kabinetiistungil Arvo Pärdi keskuse loomise võimalusi ning toimunud nõupidamisel suhtuti keskuse loomise kavatsusse poolehoiuga.

8. aprillil arutas Eesti Vabariigi valitsus kabinetiistungil Arvo Pärdi keskuse loomise võimalusi ning toimunud nõupidamisel suhtuti keskuse loomise kavatsusse poolehoiuga. Kultuuriminister Laine Jänese sõnul on Arvo Pärdi keskuse rajamine ning helilooja loomepärandi talletamine tema kodumaal Eestis ainuõige otsus ning see oleks riigile auasi.

MTÜ Arvo Pärdi Arhiiv on helilooja perekonna initsiatiivil tegutsenud Laulasmaal alates 2009. aasta suvest. Praeguseks on Saksamaalt Eestisse toodud suurem osa Arvo Pärdi loominguga seotud materjalidest ning alustatud on nende süstematiseerimise ja arhiveerimisega. Arhiivitegevuse kõrval on algust tehtud ka rahvusvaheline keskuse välja arendamisega. Keskuse eesmärgiks on pakkuda võimalusi Arvo Pärdi muusikaga seotud uurimus- ja teadustööde teostamiseks, kirjastada Pärdi ja tema loominguga seotud publikatsioone, välja anda stipendiume ja toetusi ning korraldada konverentse, kontserte ja meistriklasse. Esialgse plaani kohaselt avatakse keskus külastajaile aastal 2015.
Alates 2009. aastast on Eesti riik MTÜ Arvo Pärdi Arhiivi tegevust toetanud Eesti Kultuurkapitali kaudu.

Uudiskiri