fbpx

Uudised

Valmis keskuse infosüsteemi esimene etapp

03.01.2013

28. detsembril 2012 andis osaühing Opus Online Rahvusvahelisele Arvo Pärdi Keskusele üle keskuse infosüsteemi esimese etapi käigus valminud digitaalarhiivi andmebaasirakenduse.

2012. aasta suvel alanud arendustööde tulemusena valminud lahendus aitab talletada ja hallata Arvo Pärdi elu ja loominguga seotud informatsiooni, sh digiteeritud materjali ja viiteid olemasolevatele füüsilistele arhiivimaterjalidele. Infosüsteemi arenduse esimese etapi tulemusena valminud andmebaasitarkvarast saab tööriist, mis võimaldab arhiivimaterjali kirjeldada ja süstematiseerida ning hiljem otsida ja leida.

Pärast rakenduse üleandmist keskusele saab alata arhiivmaterjalide andmebaasi lisamine. Suure osa sellest mahukast tööst moodustab materjali kirjeldamine, seoste ja viidete lisamine jm sisuline töö iga arhiivi säilikuga. Osa digiteeritud arhiivimaterjalist on praeguseks juba kirjeldatud, kuid need andmed tuleb üle kanda valminud andmebaasi. Olemasolevate andmemassiivide ülekandmine äsjavalminud andmebaasi on plaanis lahendada infosüsteemi arendamise teises etapis. Infosüsteemi arenduse kolmandas etapis on plaanis luua andmebaasile avalik veebiliides.

Uudiskiri