fbpx

Uudised

Arvo Pärdi keskus osales rahvusvahelise muusikakogude ühenduse kongressil Riias

22.06.2017

18.–22. juunini toimus Riias Läti rahvusraamatukogu uues hoones rahvusvahelise muusikakogude, arhiivide ja dokumendikeskuste ühenduse (IAML) aastakongress, millest võtsid ühisettekandega osa ka Arvo Pärdi Keskuse töötajad Anneli Kivisiv ja Kai Kutman. Ettekandega teemal „Archiving a living composer: building Arvo Pärt’s personal archive“ anti ülevaade Arvo Pärdi Keskuse arhiivist ja arhiivi tegevustest koostöös Arvo Pärdiga.

Kongressil olid peamise teemana vaatluse all kogude ja arhiivindusega seonduv ning uued suunad arhiveerimises ja raamatukogunduses, sealhulgas kuidas kogusid kasutajatele paremini kättesaadavaks teha. Kõneldi digiteerimisest ja autoriõiguslikest probleemidest, andmebaaside arendusest ning muusikamäluasutuste rahastamisest jpm. Ettekandeid oli ka muusikaajaloo, -teooria ja muusikauurimise valdkonnast, eraldi paneel oli pühendatud rahvamuusika kogudele. Neljal loengupäeval oli kavas umbes sada ettekannet korraga kolmes erinevas paneelis ning neile lisaks toimusid arutelud väiksemates töögruppides.

Arvo Pärdi Keskus on muusikakogude ühenduse liige 2016. aasta septembrist ning osalemine kongressil oli keskuse jaoks esmakordne. Eestist osales ettekandega veel rahvusraamatukogu kunstide teabekeskuse juhataja Katre Riisalu, Viljandi Pärimusmuusika teabekogu juhataja Janne Suits ja puhkpilliorkestri Tartu dirigent Margus Kasemaa, kuid kuulajaid oli ka teistest Eesti mäluasutustest. Tänavusel 66. korda toimuval kongressil oli umbes 260 osalejat 33 riigist. IAMLi aastakonverentsid toimuvad igal aastal erineval maal. Riia võõrustas IAMLi liikmeid esimest korda. Balti riikides on kongressi korraldatud ka varem – 2003. aastal toimus ülemaailmne muusikakogude ühenduse liikmete kokkusaamine Tallinnas. Järgmisel aastal toimub kongress Saksamaal Leipzigis.

IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) loodi 1951. aastal Pariisis. Praeguseks on ühingul ligikaudu 2000 liiget 59 riigist, 22 maal tegutsevad muusikakogude ühendused, mis on omakorda IAMLi rahvulikud sektsioonid. 1991. aastal asutatud Eesti Muusikakogude ühendus (EMKÜ) on IAMLi Eesti rahvuslik sektsioon alates 1994. aastast.

Loe lisaks: https://iaml2017.lnb.lv/
http://www.iaml.info/
http://www.luts.ee/emky/

Uudiskiri