fbpx

Uudised

Arvo Pärdile pühendatud rahvusvaheline konverents keskendub heli ja spirituaalsuse teemale

06.04.2017

1.–4. maini toimub New Yorgis rahvusvaheline konverents „Arvo Pärt. Sounding the Sacred“, mille korraldavad Püha Vladimiri õigeusu teoloogiline seminar Arvo Pärdi projekti (Arvo Pärt Project) raames ning Fordhami ülikooli õigeusu kristluse uurimiskeskus. Konverentsile on oodata eri valdkondade uurijaid, kelle ettekanded lähtuvad korraldajate sõnul suhteliselt uuest teadusharust – heliuuringutest (sound studies).

Konverentsi temaatikat ning esinejaid tutvustab konverentsi algataja ja peakorraldaja, Püha Vladimiri seminari professor Peter Bouteneff:

Pärdi muusikat on seni uuritud teoreetilisest aspektist, kuid viimasel ajal on püütud keskenduda tema muusika spirituaalsele mõjule. Konverentsi üks ülesandeid ongi jõuda lähemale seletusele, kuidas võib muusikateos inimese vaimu ja keha spirituaalselt mõjutada. Pühaduse kogemine jõuab inimesteni alati teiste füüsiliste vormide kaudu, näiteks võivad püha elamuse luua sõnad, liigutused, kujutav kunst, arhitektuur ja loomulikult muusika.

Tavaliselt keskenduvad heliloojale pühendatud muusikateaduse konverentsid tema elule ja loomingule: konverentsil antakse ülevaade helilooja biograafiast ja analüüsitakse tema teoseid. Arvo Pärdile on pühendatud nii sellise lähenemisega konverentse kui ka kirjalikke uurimistöid.

Sellel konverentsil püüame eelkõige keskenduda helile, mis on muusika kõige põhilisem element. Pärt on öelnud: „Heli on minu sõna.“ Nii et kui me vaatame neid komponente, millest Arvo Pärdi muusika puhul tavaliselt räägitakse – meloodialiin, kolmkõla, paus, sõna – , siis tekib küsimus: „Kuidas need elemendid ikkagi kuulajat mõjutavad?“

„Sounding the Sacred“ on multidistsiplinaarne konverents, kus kõnelejate hulgas on arhitekte, medieviste, muusikateadlasi, teolooge, interpreete ja kultuuriajaloolasi. Kõik need valdkonnad on Pärdi muusikast rääkides saanud ootamatult oluliseks. Võrdlemisi uus suund – heliuuringud – on oma olemuselt kollaaž-distsipliin, mis ühendab erinevaid diskursusi.

Konverentsil esinevad teadlased, kes on Arvo Pärdi muusikaga juba pikka aega kokku puutunud, kuid oodata on ka täiesti uusi lähenemisnurki. Peaesinejaid on konverentsil 12. Avaettekande peab Peter Bouteneff, mõtestades lahti konverentsi teema „Sounding the Sacred“; Andrew Albin kõrvutab Pärdi ning 14. sajandi helilooja Richard Rolle’i püüdlusi jõuda muusika kaudu vaikuseni; ka Jeffers Engelhardt käsitleb oma ettekandes vaikuse fenomeni; Kevin Karnes meenutab 1976. ja 1977. aasta Riia nüüdismuusikafestivali, kus kõlasid „Saara oli 90-aastane“ ja „Missa syllabica“; Capella Romana juht Alexander Lingas püüab tõestada, et seoseid Pärdi muusika ja (nii ida- kui ka lääne)kristliku liturgilise laulu vahel on võimalik leida veelgi fundamentaalsemal tasandil kui otsesed tsitaadid; Ivan Moody puudutab oma ettekandes Pärdi teoseid, mis seostuvad idakristliku teoloogiaga; Bissera Pentcheva lähtepunkt on arhitektuur, tema ettekanne keskendub häälele ja ikoonile Hagia Sophia basiilikas; Robert Saler lähtub vaikusest kui teoloogia ühest põhikujundist; Toomas Siitani ettekanne toob välja Pärdi nii varasele kui ka hilisemale muusikale omase joone – range, kuid lihtsa struktuuri otsingu; Sevin Yaraman loob seoseid Pärdi ja sufi muusika vahel; salvestatud videovestluses astub üles Paul Hillier ning aset leiab ka interpreetide vestlusring Andrew Shentoni, Pieter Stasi, Yousif Sheronicki jt osalemisel. Peale peaesinejate on kavas veel 10 ettekannet. Konverentsi austab avapäeval oma sõnavõtuga ka metropoliit Tihhon.

Konverentsi raames toimuval kontserdil Püha Kolmainu kirikus (Holy Trinity Church) kantakse ette Arvo Pärdi „Stabat Mater“, „Trivium“, „De profundis“ ning „Saara oli 90-aastane“. Esinevad Goeyvaerts String Trio+, Andrew Shenton orelil ning Yousif Sheronick löökpillidel.

Rohkem informatsiooni konverentsi kodulehel: http://soundingthesacred.com

Uudiskiri