fbpx

Uudised

Püha Vladimiri seminar austas Arvo Pärti audoktori tiitliga

05.06.2014

31. mail toimus Püha Vladimiri õigeusu teoloogilises seminaris New Yorgi lähistel pidulik aktus, mille käigus anti seminari tänavustele lõpetajatele, tulevastele preestritele ja teoloogidele, lõputunnistused ning Arvo Pärdile audoktori tiitel vaimuliku muusika alal.

Esinduslikul tseremoonial viibisid lisaks helilooja perekonnale ka kultuuriminister Urve Tiidus, EV suursaadik USAs Marina Kaljurand, Eesti konsul USAs Sten Schwede ning Arvo Pärdi keskuse esindajad. Seminari külalistena võtsid aktusest osa mitmed kõrged kirikupead, nende seas Washingtoni peapiiskop ning kogu Ameerika ja Kanada metropoliit Tihhon, Buenos Airese ja kogu Argentina metropoliit Siluan, Telmessose peapiiskop Iiob ning kopti ja antiookia õigeusu kiriku esindajad.

Arvo Pärdi paljude tunnustuste seas on mitmeid audoktori tiitleid ning kahel korral on see antud teoloogia valdkonnas (Freiburgi ülikoolilt 2007 ja Lugano ülikoolilt 2012). Kuid Püha Vladimiri seminarilt saadud audoktori tiitel vaimuliku muusika alal on esimene tunnustus õigeusu haridusasutuselt ja sellisena väga tähendusrikas, ütles aktusel peetud kõnes seminari dekaan John Behr. Seminari algatatud „Arvo Pärt Project“, mille raames toimus ka audoktori tseremoonia, oli ellu kutsutud selleks, et austada Pärti kui heliloojat, kelle looming toetub õigeusu vaimsele pärandile, ning pöörata kontsertide, loengute ja avalike vestluste kaudu tähelepanu tema loomingu allikale.

Katkend dekaan John Behri kõnest: „Pärdi liitumine õigeusu kirikuga 1970. aastatel on mõjutanud tema loomingut kõige sügavamal moel, nii et tema teosed ei ole mitte ainult muusikalised, vaid ka vaimulikud meistriteosed. Selle juures on suurt rolli mänginud Pärdi pikaaegne seotus Püha Ristija Johannese kloostriga Inglismaal Essexis ning lähedane suhe arhimandriit Sofroniga. See klooster on õigeusu vaimsuse üks olulisemaid keskusi, vahendades Athose munkade vaimset pärandit ning vene õigeusu kiriku traditsiooni Läänes. Samad väärtused on hinnas ka meie Püha Vladimiri seminaris ning paljud meist peavad Ristija Johannese kloostrit oma vaimseks koduks. [—]
Arvo Pärdi muusikas leiduvad jumalikud harmooniad ja õigeusu vaimsusest inspireeritud vaikus koondavad enda ümber väga arvuka ja kireva kuulajaskonna, liites meid kõiki ühes lunastuse sümfoonias – et võiksime jõuda murtud ja muserdatud Aadama juurest lohutava, tervendava ja täiusliku Kristuse juurde.

Uudiskiri