fbpx

Uudised

Uurimus Arvo Pärdi seostest nõukogude alternatiivse muusikaeluga 1970. aastail

13.07.2022

Arvo Pärdi Keskuse raamatukokku on jõudnud viljaka Pärdi uurija Kevin C. Karnesi uus raamat „Sounds Beyond: Arvo Pärt and the 1970s Soviet Underground“ (University of Chicago Press, 2021).

Uurimuse keskmes on Pärdi uue helikeele allikad ning esimeste tintinnabuli-teoste omapärane dialoog nõukogude alternatiivse muusikaeluga 1970. aastail. Põhjalikule arhiivitööle ja kogutud mälestustele tuginedes jõuab Karnes tõdemuseni, et ehkki Pärdi tintinnabuli-tehnika aluseks on isikupärane muusikaline tunnetus ja sügavalt isiklik religioosne kogemus, on selle muusika esitustraditsiooni kujunemise ja varase retseptsiooni juures väga oluline roll ka sarnaselt mõtleval kogukonnal, tema muusikalistel ja vaimsetel mõttekaaslastel.

Raamat on juba leidnud sooja vastuvõtu nii Pärdi-uurijate ringkonnas kui ka laiemalt. Arizona ülikooli professor Peter J. Schmelz on seda nimetanud rikkalike detailidega tundlikuks portreeks 1970. aastate kontekstist ja Pärdi varasest tintinnabuli-muusikast, andes võluva pildi ühest kadunud ajast ja kohast: „Kajastades erinevaid žanre ja stiile progerokist liturgilise muusikani, muudab Karnesi raamat viisi, kuidas me Pärdi teoseid kuulame, ning avardab oluliselt meie arusaamist tema muusikat ümbritsenud subkultuuridest.“

Kevin C. Karnes on Emory ülikooli professor ja kunstide valdkonna asedekaan, kes uurib Ida- ja Kesk-Euroopa identiteedi avaldumisvorme 19. sajandist kuni tänapäevani, sealhulgas suulist ajalugu mõlemal pool endist raudset eesriiet. Arvo Pärdi loomingust on ta avaldanud ettekandeid ja artikleid ning 2017. aastal raamatu „Arvo Pärt’s Tabula Rasa“ (Oxford UP). 2021. aasta sügisel Arvo Pärdi Keskuses toimunud konverentsil „Arvo Pärt – tekstid ja kontekstid“ pidas ta haarava ettekande teemal „Tintinnabuli ja pühalikkus: vaade arhiivist, 1976–1977“ , mis põhines tema tööl keskuse arhiivis leiduvate materjalidega. Ettekannet on võimalik järele vaadata keskuse voogedastusplatvormil stream.arvpart.ee.

Uudiskiri