fbpx

Uudised

Värsked käsitlused Arvo Pärdi muusikast: „Sounding the Sacred“

18.12.2020

Kui senini on Arvo Pärdi loomingule pühendatud teaduskirjandus ilmunud peamiselt muusikateaduse ning viimasel ajal ka teoloogia vallas, siis uut artiklikogumikku „Arvo Pärt: Sounding the Sacred“ võib pidada ambitsioonikaks interdistsiplinaarseks väljaandeks, mis ühendab eri valdkondade diskursusi.

Kogumik sisaldab valikut ettekannetest 2017. aastal Püha Vladimiri Seminari ellukutsutud Arvo Pärdi Projekti (Arvo Pärt Project) ja Fordhami Ülikooli ortodoksse kristluse uurimiskeskuse korraldusel New Yorgis toimunud Arvo Pärdile pühendatud konverentsilt „Sounding the Sacred“. Konverents lähtus vajadusest liita senistesse Pärdi-uuringusse uued valdkonnad, nagu teoloogia, interpretatsioon, akustika, keskaja uuringud, fenomenoloogia ja kultuuriajalugu, ning võtta vaatluse alla eelkõige heli kui mateeria.

Raamatusse koondatud töödes astutakse samm edasi traditsioonilisest helilooja biograafial ja meediauuringutel põhinevast käsitlusest ning tintinnabuli-stiili analüüsist ja võetakse vaatluse alla Pärdi muusikale iseloomuliku kõla (sealhulgas ka vaikuse) mõju inimkehale. Püütakse ümber mõtestada Pärdi muusika akustilist, teoloogilist ja vaikuse dimensiooni ning uurida pühade tekstide ja spirituaalsuse vahelisi lõikepunkte. Kõige keskmesse on asetatud küsimus: kuidas tekib helide koosmõjul pühaduse tunnetus inimese vaimule ja kehale?

„Arvo Pärt: Sounding the Sacred“ koostajad on kogemustega Pärdi-uurijad Peter Bouteneff, Jeffers Engelhardt ja Robert Saler. Lisaks neile leiab kogumikust järgmiste autorite ettekanded: Andrew Albin, Maria Cizmic, Adriana Helbig, Paul Hillier, Kevin Karnes, Alexander Lingas, Christopher May, Ivan Moody, Andrew Shenton, Toomas Siitan ja Sevin Yaraman.

Uudiskiri