fbpx

Uudised

Arvo Pärdi Keskus esitleb raamatut “In principio. Sõna Arvo Pärdi muusikas”

23.01.2015

23. jaanuaril esitles Arvo Pärdi Keskus Eesti Teaduste Akadeemia saalis oma esimest raamatut, kuhu on kogutud Arvo Pärdi teoste tekstid koos tõlkega inglise keelde. Esitlusel kõlas Arvo Pärdi muusika Vox Clamantise esituses.

„In principio. The Word in Arvo Pärt’s Music“ („In principio. Sõna Arvo Pärdi muusikas“) heidab valgust ühele väga olulisele tahule Pärdi loomingus – helilooja teoste tekstidele, tekstide valikule ja Sõnale selle avaramas, aga ka sügavamas tähenduses. Raamatu kaante vahelt leiab lugeja 81 teose tekstid kokku üheksas keeles ning nende tõlked inglise keelde. Teosed on järjestatud kronoloogiliselt, hõlmates Pärdi ligi 60-aastast loometeed.

Sõnapaar “tekstiga teos” tähendab Arvo Pärdi loomingu kontekstis midagi palju enamat kui lihtsalt lauldud sõna. Tekstid avaldavad või ka peidavad end tema muusikas väga erineval moel. Seepärast on vokaalteostes kõlavate tekstide kõrval ära toodud ka need tekstid, mis on ühel või teisel moel seotud helilooja instrumentaalmuusikaga. Just neil juhtudel, kus tekst on teoses n-ö varjatult, võib raamat pakkuda tõelist avastamisrõõmu.

Arvo Pärt: Tekstid on meist sõltumatud ja nad ootavad meid: igal inimesel on oma aeg, millal ta nende tekstideni jõuab. See kohtumine tuleb siis, kui neid tekste ei peeta enam kirjanduseks ega kunstiteoseks, vaid toetuspunktiks või mudeliks.

Raamatu koostamisel on teadlikult hoidutud tekstide kommenteerimisest ning piirdutud vaid esmase infoga teose valmimise ja esiettekande kohta.
Sissevaadet Arvo Pärdi loomingusse tekstide aspektist pakuvad Toomas Siitani sissejuhatus ning toimetajate eessõna.
Kogumiku kujundamisel kasutatud käsikirjaline materjal, sealhulgas raamatu keskossa paigutatud illustratsioonide valik, pärineb eranditult helilooja arhiivist – visandilehtedelt, käsikirjadest ja muusikapäevikutest.

Raamatu toimetajad on Hedi Rosma, Kristina Kõrver ja Kai Kutman. Kujundanud Angelika Schneider.

Lisaks:
Sissejuhatus. Toomas Siitan.
Toimetajate eessõna.

Meedias:
kultuur.err.ee
Delta – 28.01 Klassikaraadio, Kai Kutman ja Hedi Rosma
“Alguses oli…” – 30.01 SIRP, Toomas Siitan

Uudiskiri