Inimesed

Kristina Kõrver

Toimetaja, haridusprogrammide kuraator
kristina@arvopart.ee

Kristina alustas tööd Arvo Pärdi Keskuses 2012. aastal. Teda paelus võimalus tegeleda süvenenult Arvo Pärdi loominguga, milles põimuvad paljud huvitavad teemad, nagu nüüdismuusika ja muusikalugu, looming ja retseptsioon, religioon ja teoloogia.

Üks Kristina olulisemaid ülesandeid on Arvo Pärdi teostega seotud arhiivimaterjalide uurimine ning nende põhjal teoste loomislugude koostamine. See annab võimaluse jälgida arhiivimaterjalide vahendusel helilooja tööprotsessi samm-sammult ning avastada helilooja selgituste kaudu iga teose erinevaid kihistusi ja rikkalikku konteksti.

Selle kõrval tegeleb Kristina keskuse püsinäituse ettevalmistamisega, viib läbi haridusprogramme ning on konsultandiks keskust külastavatele Arvo Pärdi uurijatele. Ta on olnud ka keskuse publikatsioonide kaasautor ja toimetaja. Tema kaastoimetamisel on keskus välja andnud kogumiku „In principio. The Word in Arvo Pärt’s Music“ (2014) Arvo Pärdi teoste aluseks olevatest tekstidest. Tema kaasabil sai teoks arhiiviprojekt „Lapsepõlve lood / Songs from Childhood“ (2015) Arvo Pärdi lastelaulude salvestamiseks ja kirjastamiseks koostöös ERRi ja Raadio Laste Laulustuudioga ning kirjastusega Universal Edition.

Kristina on õpetanud muusikaajalugu Tallinna Muusikakeskkoolis ja Vanalinna Hariduskolleegiumis ning Tallinna Ülikoolis. Ta on olnud toimetaja ja kaasautor ajakirjas Muusika ning avaldanud kontserdiarvustusi Eesti kultuuriväljaannetes.

Kristina on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse erialal ning Tallinna Ülikooli magistrantuuri kasvatusteaduste erialal.

Seoses valitsuse kehtestatud piirangutega on Arvo Pärdi Keskus kuni aprilli lõpuni suletud.

Pood