fbpx

Inimesed

Nele Kivisild

Kommunikatsioonijuht
nele@arvopart.ee

Nele asus Arvo Pärdi Keskuses tööle 2016. aastal, teda innustas mõte olla osaline areneva keskuse loomisel, mille kese on tänapäeva ühe omanäolisema helilooja muusika- ja mõttemaailm.

Keskuses on tema hooleks sise- ja väliskommunikatsiooni planeerimine ja sujuv toimimine ning keskuse tegevuse tutvustamine väga erinevatele sihtgruppidele. Ta vastutab ka heade meediasuhete hoidmise eest, tegeleb tekstiloomega ning haldab keskuse sotsiaalmeediakanaleid ja veebilehte. Lisaks planeerib ja viib ellu ta keskuse sündmuste turundust. Siinse töö juures meeldib talle erakordne sisuline ja keeleline täpsus, mida nõuab Arvo Pärdi loomingu tutvustamine.

Kommunikatsioonivaldkonnas on Nele tegev alates 2011. aastast, ta on töötanud Kultuuriministeeriumi avalike suhete nõunikuna ja võrdõigusvoliniku kantselei meedianõunikuna. Sellele eelnes viis aastat ajakirjanikutööd Eesti Rahvusringhäälingu raadio uudistetoimetuses ning Saksa raadiojaama NDR 1 Welle Nord saate „Ostseemagazin“ korrespondendina. Tõlkijana on ta saksa keelest eesti keelde vahendanud kirjandus- ja ajalooteaduslikke tekste, vähemal määral ilukirjandust.

Ta on Tartu Ülikoolis lõpetanud saksa filoloogia ja kirjandusteaduse eriala, õppinud lisaks eesti kirjandust ja semiootikat ning omandanud kirjaliku tõlke magistri kraadi saksa-eesti keelesuunal.

Uudiskiri