fbpx

Inimesed

Anneli Kivisiv

Anneli alustas Arvo Pärdi Keskuse arhivaarina tööd 2013. aastal. Ta vastutab selle eest, et Arvo Pärdi loominguline pärand ja sellega seotud dokumendid oleksid hästi ja kõigile arhiivinõuetele vastavalt hoitud ning süstematiseeritud.

Annelil on suur roll keskuse jaoks loodud Arvo Pärdi Infosüsteemi (APIS) väljatöötamisel. Tema ülesandeks on ka dokumentide arvelevõtmine, uue info kogumine ning arhiivikogu digiteerimine. Samuti juhendab ta arhiivispetsialiste ja vabatahtlikke.

Oma töö juures hindab Anneli eelkõige selle mitmekesisust ning väljakutset süstematiseerida isiklikku dokumendikogu juba helilooja eluajal. Ta tunneb heameelt, et arhivaari töö loob inimestele võimaluse tutvuda huvipakkuvate dokumentidega ka aastasadade pärast.

Arhiivitööd on Anneli teinud aastast 2003, enne keskusesse tulekut töötas ta viis aastat arhivaarina Tehnilise Järelevalve Ametis. 2016. aastal sooritas Anneli arhivaari 7. taseme eksami.

Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja eriala magistriõppe.

Tähelepanu! 22. juunil on keskus avatud kuni 16.00, 23. juunil on keskus suletud. Ilusat võidupüha ja toredat jaaniaega kõigile!

Uudiskiri